V poslední době se velmi často diskutuje o tom, že by se v budoucnu zrušilo střídání letního a zimního času po celé Evropě a vášnivě se diskutuje, který čas ponechat.  Přitom se ve skutečnosti v Evropě žádný zimní čas nepoužívá.

V zimních měsících se používá skutečný astronomický čas a v měsících letních se požívá letní čas, který je posunut oproti astronomickému času o hodinu vpřed.

Zimní čas je takový čas, který je posunut oproti astronomickému o hodinu vzad. Letní a zimní čas se tak liší navzájem o hodiny dvě.  Zimní čas se ovšem v současnosti v Evropě nikde nepoužívá.

Zimní čas v České republice ovšem může kdykoli použít Vláda a to na základě dodnes platného zákona č. 212/1946 Sb. ze dne 21. listopadu 1946 o zimním čase, který zní: „Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec.“ (zákon podepsán Dr. Benešem, Dr. Zenklem a Noskem).

Vláda tohoto zmocnění využila ve své existenci dosud jen jednou a to hned ta tehdejší Gottwaldova, když vydala dne 27. listopadu 1946 nařízení č. 213/1946  Sb. o zavedení zimního času v období 1946/1947, které zní: „Počátek zimního času v roce 1946 se určuje na den 1. prosince 1946 o třetí hodině ranní středoevropského času a provede se posunutím hodinových ručiček na druhou hodinu. Konec zimního času v roce 1947 se určuje na den 23. února 1947 o druhé hodině ranní zimního času a provede se posunutím hodinových ručiček na třetí hodinu.“

Při rozhodování, který čas se v případě, že se v Evropě zruší střídání času, má používat, je dle mého názoru situace zcela jednoznačná. Má se používat čas astronomický (chybně nazývaný zimní), neboť to je čas pravdivý. Letní a zimní čas jsou jen uměle vyráběné odchylky od skutečnosti.

Malá úvaha o astronomickém, o zimním a o letním čase

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *