Seminář – Negativní vliv záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ na obyvatele a životní prostředí v Libereckém kraji

Seminář – Negativní vliv záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ na obyvatele a životní prostředí v Libereckém kraji

V Senátu jsem spolupořádal seminář na téma negativní vliv záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ na obyvatele a životní prostředí v Libereckém kraji. Jedná se o problematiku mimořádně závažnou a Liberecký kraj se snaží získat nezbytnou a dostatečnou podporu

Faráři v Senátu

Faráři v Senátu

Zpívání v kapli (video) Měl jsem v Senátu úžasnou návštěvu. Skupinu farářů působících na Liberecku. Nejen, že je historické prostory velmi zajímaly, ale byla s nimi velmi zajímavá a podnětná diskuse a také velká legrace. Opravdu úžasná návštěva.