Rozhovor v Tv Hunter

Rozhovor v Tv Hunter

Měl jsem tu čest poskytnout rozhovor nové internetové . Záznam mého rozhovoru v Tv Hunter (vysíláno 14.1., natočeno 6.1) s panem ředitelem Janem Punčochářem o celkové délce 44:26 je zde. 1. část – O novele mysliveckého zákona schválené v novele

K rodičovskému příspěvku

K rodičovskému příspěvku

Poslanecká sněmovna schválila navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc pro rodiče, kteří kdysi uplatnili (na své v současnosti nejmladší dítě do čtyř) zákonný nárok na 220 tisíc, a dosud svůj příspěvek nevyčerpali. Proti tomu se bouří skupina rodičů stejně starých

K daňovému balíčku

K daňovému balíčku

Ve sněmovně došlo u daňového balíčku k bezpredentnímu porušení zákona, když bylo v rozporu se zákonem 25 poslancům upřeno zákonné právo vystoupit v diskusi. Dle jejich vyjádření podají ústavní stížnost. Nelze se divit. Zákon, tím spíše Ústavu, by zákonodárný sbor

Jitrava 17. listopadu

Jitrava 17. listopadu

Měl jsem tu čest 17. listopadu 2019 na pozvání pana starosty pomáhat zasadit lípu v Jitravě spolu s panem biskupem litoměřickým Mons. Mgr. Jane Baxantem, panem starostou Janem Vackem, jáhnem Bc. Michalem Olekšákem, a místními občany. Každé setkání s panem