depo

DEPO – zákon hrůz. Stal jsem se zpravodajem zákona o elektronizaci, který novelizuje 169 jiných zákonů. Několik nocí studia, v zákoně objevena řada legislativních zmetků, to bylo fakt za trest. Přitom v zákoně, ve kterém se nejen nemůže vyznat veřejnost, ale ani řada zákonodárců. Fakt se nezlobím na kolegy, kteří zákon nedostali jako já na starost a nevěděli o čem budou hlasovat. To nebylo téměř v lidských silách. Tak jsem se v tomto smyslu alespoň vyjádřil. Plénum se následně zabývalo jen a pouze spory v advokátní komoře (ohledně jednoho pozměňovacího návrhu kolegyně) nad rámec pozměňovacích návrhů, co jsem jako zpravodaj s kolegou za obrovské pomoci senátní legislativy připravil. Mé vystoupení je zachyceno zde.

DEPO – zákon hrůz.