fiskalni_pakt

Vážená paní ministryně, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ona to vlastně paní ministryně říkala. Vše, co chci zopakovat, já už jsem tady říkal v minulém období, když nám to celé opakovaně sněmovna dala poprvé. Senát je kontinuitní komora, na rozdíl od Poslanecké sněmovny. Toho se musíme držet, to je jeden ze základních principů. V roce 1996 Senát vznikl a od té doby jede kontinuálně. To sněmovna je diskontinuální, která vždycky po čtyřech letech, někdy i dříve, skončí a jmenuje se nová a jde všechno u ní – u ní! – od začátku.

A proto, když jsme ten proces zahájili tím schválením v roce 2014, 27. srpna, tak to platí. Naprosto jednoznačně, tam není co řešit. Jestli tady říká pan místopředseda Štěch, že kdysi to sněmovna nedodržovala, já nevím, já jsem to nezažil. Ale pokud to udělal, tak šel proti základnímu principu Senátu a bylo to naprosto špatně. A my se podle mě musíme držet toho základního principu, který je. Prostě od nás to je schváleno. Pak jde o ten režim. Ústava, článek 10a, ústava článek 10. Senát šel podle článku 10a, neboť podle tehdejšího vyjádření vlády a těch dalších orgánů se některé pravomoci přenášely. Takže článek 10a, nutná ústavní většina v obou komorách. Poté, už dávno po schválení Senátem, jiná vláda přišla na to, že se nic nepřenáší a že stačí článek 10.

Jinak to je podle mého názoru sporné a v případě spornosti má být ta náročnější varianta. A jednak moc té vládě nevěřím, že to byly tak nezištné úmysly. Já si dodnes myslím, že to bylo z obavy, že by jim to ústavní většinou v Poslanecké sněmovně neprošlo. A teď se za to staví. Pokud to projde nakonec, nebo kdyby se domluvilo, že to je všechno desítka a přes můj nesouhlas by to Senát odhlasoval podle té desítky, tak to podle mě může kdokoliv napadnout u Ústavního soudu, možná i u Evropského soudního dvora, kvůli tomu, že to neodpovídá tomu článku 10, ale právě tomu článku 10a. Což bych už sám o sobě neriskoval.

Ale hlavně si myslím, že by se mělo jet podle toho článku, podle kterého se ten proces začal. A ten se začal v tom roce 2014. Samo Ministerstvo financí to tvrdilo. To je zajímavé, že když řekl něco pan předseda Senátu, že ustoupilo ze svého názoru, tak dá Ministerstvo financí. Ale já, když předkládám něco Ministerstvu financí, ze své pozice starosty, tak to mně ještě neustoupilo nikdy. To byl takový pokus o vtip.

Tehdy bylo v Senátu 22 dnešních senátorů, když se o tom tehdy hlasovalo. I když tedy, to musím prásknout, pan zpravodaj Petr Šilar nebyl tehdy přítomen. Ano a ještě jeden nebyl přítomen, takže 20 jich to odhlasovalo dokonce. Takže to vědí, že to oni sami odhlasovali. Já si prostě myslím, že to je nehlasovatelné. Pokud by nastal spor o to, jestli to je platné, když my to máme 10a a oni 10, tak já si myslím, že ano. Z toho důvodu, že to 10a je tvrdší limit, tvrdší procedura. Tvrzení, že ne, tak to je asi, jako kdyby Usain Bolt splnil limit na olympijské hry 9,8, pak se zjistilo, že je limit měkčí o 11 sekund a, Bolte, tys to nesplnil, tys to neběžel podle toho měkčího limitu.

Takže to si myslím, že není. Ale co by podle mě bylo úplně nejčistší, ať se sněmovna nebojí, ať to tam vrátí a schválí to podle deset. Teď, když to schvalovali podle desítky, tak pro bylo 106 ze 153 poslanců. A to nehlasovalo. Ze stran, co jinak hlasovaly, kompletně pro, chybělo apod. Patnáct poslanců ano, dva Piráti, sedm poslanců ČSSD, čtyři z KDU-ČSL, dva ze TOP 09, jeden ze STAN. Kdyby byli všichni přítomní, tak by těch hlasů bylo 137. Takže výskot nad ústavní většinou. A oni ve sněmovně dokáží přijít všichni, když chtějí atd. Podle mě by to bylo jednoznačné. Takže na závěr svého vystoupení oznamuji, vím, jak to udělat, ale jsem přesvědčen, že by Senát měl odmítnout o tom hlasovat, možná přijmout nějaké usnesení v tom smyslu, že to odmítá, že to všechno schválil. Kdyby o tom hlasoval, tak proto, že neexistuje, není tlačítko Je nehlasovatelný, já bych zmáčkl tlačítko Zdržel se, ale do stenozáznamu oznamuji, že to u mě znamená, že je to nehlasovatelné. Děkuji.

————————————————————————————————————————–

Vážená paní ministryně, vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Byl vám rozdán text návrhu usnesení, přečtu ho. Byl bych velice vděčný zpravodajovi, kdyby ho zařadil k hlasování ještě před hlasováním o návrzích schvaluje, případně zamítá.

Návrh usnesení Senátu senátora Michaela Canova k vládnímu návrhu, kterým se překládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /senátní tisk č. 271 z 11. FO/:

Senát konstatuje, že horní komora disponuje materiální kontinuitou. Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii schválila dne 27.8.2014 ústavní většinou v souladu s čl. 10A Ústavy České republiky a vyzývá Poslaneckou sněmovnu ke schválení Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii ve stejném režimu. Děkuji.

————————————————————————————————————————–

 Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové. Nesmírně si cením vyjádření pana kolegy Hampla a paní kolegyně Seitlové. A samozřejmě souhlasím s rozdělením hlasování na dvě části. Ta první je, že Senát konstatuje, že horní komora disponuje materiální kontinuitou. Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii schválila dne 27.8.2014 ústavní většinou v souladu s článkem 10A Ústavy České republiky.

A pak druhé usnesení: Vyzývá Poslaneckou sněmovnu ke schválení Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii ve stejném režimu.

Zároveň bych si velice přál, kdyby to navrhl zpravodaj, případně kdyby vyšlo usnesení tohoto Senátu, aby se o těchto návrzích hlasovalo nejdříve, to znamená, ještě před jinými návrhy. Opravdu bych si toho vážil, protože dokáži pochopit, že jsem senátoři, kteří jsou pro to, co jsem navrhl, aspoň pro první část, ale zároveň nechtějí riskovat, že když kvůli této části se neschválí předtím návrh kladný a pak by se neschválilo i toto, tak by nebylo nic, myslím nic jako z dneška.

————————————————————————————————————————–

Videozáznam všech tří částí mého vystoupení je zde. Stenozáznam celé diskuse je zde.

————————————————————————————————————————–

O Fiskální paktu a jeho opětovném schvalování v Senátu jednal Senát za mého působení již v červenci 2018. Tehdejší článek je zde a videa z mého tehdejšího vystoupení zde a další zde, zde a zde .

Fiskální pakt aneb jak schvalovat něco co už bylo dávno schválené?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *