5

V poslanecké sněmovně ve třetím čtení novely daňových zákonů předložili poslanci Votava a Jandák (dále jen „VOJAN“) pozměňovací návrh, který zavádí nárok České televizi a Českého rozhlasu na odpočet DPH, který bude dle odhadů činit půl miliardy korun ročně. Tu roční půl miliardu bude moci Česká televize a Český rozhlas věnovat na další rozvoj digitalizace či zkvalitnění vlastních pořadů. Krásný záměr až na to, že ……

Ministerstvo financí prostřednictvím ministra financí označilo tento návrh, jehož jádro spočívá v textu: „Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona se ve vztahu k činnosti jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.“ označilo za daňový paskvil, který je v rozporu s právem Evropské unie. Přes tento jednoznačný postoj MF byl „VOJAN“ v Poslanecké sněmovně schválen.

Když tento návrh doputoval do Senátu, byl jsem, stejně jako ostatní senátoři, upozorněn daňovými specialisty v čele s paní Olgou Holubovou, že se skutečně jedná o daňový paskvil, který je v rozporu s právem Evropské unie. Ve svém sdělení k hlasování poslanců mimo jiné senátorům napsala: „Tento návrh je neslučitelný s právem EU, jež se Česká republika zavázala respektovat. Poslanci, kteří zvedli pro návrh ruku, porušili mezinárodní smlouvu, a to zcela vědomě a úmyslně, neboť jsem všechny poslance před hlasováním o této skutečnosti informovala. Věc má rozměr nejen etický, ale i finanční, neboť výběr DPH v ČR, a tedy i odvod do společných prostředků EU bude v důsledku této změny, bude-li schválena, nižší… navrhovaný text… je v rozporu se základními principy fungování daně z přidané hodnoty, v rozporu se Směrnicí Rady č. 2006/112/ES a v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU. V současné době, zejména poté co Soudní dvůr EU  vyřešil kauzu Českého Rozhlasu, je v dané oblasti zcela jasno a nepanuje žádná nejistota, ani neprobíhají žádné spory, o nichž se autor pozměňovacího návrhu zmiňuje v důvodové zprávě. … Český rozhlas a Českou televizi nelze financovat uplatněním odpočtů tam, kde být uplatněny nemají, obdobně jako nemohou být podnikatelé financováni z karuselových podvodů. Je třeba nalézt legální zdroj. Odpočet DPH ve smyslu tohoto návrhu  zůstane i po jeho případném schválení a začlenění do zákona zdrojem ilegálním…“ (celé vyjádření zde, na mé dotazy doplňující vyjádření zde).

Česká televize a Český rozhlas rozeslaly den před hlasováním senátorům prohlášení, že je novela v pořádku, přičemž argumentovaly tím, že nelze oddělit bezúplatné vysílání od vysílání reklam. Tento argument je však zcela lichý, neboť to platí jen v komerčních televizích, kde se reklamou platí vysílání, zatímco veřejnoprávní média mají příjem z povinných poplatků za vlastnictví přístrojů, které inkasují výhradně oni a reklama je v nich tudíž jen povolenou doplňkovou činností, ale vysílání samé je (jak rozhodnul Soudní dvůr EU) bezúplatné (celé vyjádření České televize a Českého rozhlasu včetně červeně vyznačené reakce daňových expertů v čele s Olgou Holubovou je zde, příloha k reakci zde).

Senátoři Renata Chmelová, Ladislav Kos a já jsme podali na plénu Senátu dne 8. března 2017 společný pozměňovací návrh (stenozáznam zde), aby byl VOJAN zrušen. Ve své řeči senátorka Chmelová zdůraznila, že si vše ověřila ještě u Parlamentního institutu, který rozpor s právem Evropské unie a to, že se jedná o bezprecedentní úpravu v rámci EU plně potvrdil. Bohužel náš návrh o dva hlasy v Senátu neprošel (hlasování zde).

V diskusi k danému bodu nikdo ze zastánců VOJANa   neargumentoval po právní stránce. Veškerá argumentace na podporu VOJANa spočívala v tom, že bude mít Česká televize a Český rozhlas více prostředků na svůj rozvoj a služby posluchačům. Bohužel se dle mého jedná o zcela mimoběžný argument na úrovni tvrzení občana, který nezaplatí daně s odůvodněním, že za ušetřené peníze koupí dětem léky. Nejde jen o to, že uzákoněním VOJANa dostane Česká televize a Český rozhlas daňové zvýhodnění proti všem ostatním subjektům na celém území Evropské unie provozujícím bezúplatnou činnost, ale především o to, že se tímto dostává legislativa České republiky do rozporu s právem Evropské unie. O tom, že by si to nechala Evropská komise líbit a že dřív nebo později nepřijdou citelné sankce, dost pochybuji.

Na závěr ovšem musím vynalézavost České televize a Českého rozhlasu pochválit. VOJAN totiž vůbec nevymysleli poslanci Votava a Jandák, ale jak dokazují metadata, výkonný ředitel České televize Vít Kolář a zmínění poslanci sehráli jen roli poslíčků. Když jsem se na toto osobně zeptal v předvečer hlasování generálního ředitele Petra Dvořáka, tak tuto skutečnost popřel, když jsem mu jako důkaz předložil sken z metadat, tak jen mlčel.

Česká televize a Český rozhlas získají výše popsaným způsobem vývar půl miliardy ročně. Jde jen o to, zda zároveň neztratila tak trochu legitimitu ke kritice nešvarů v naší společnosti.

10. března 2017

Michael Canov – senátor

Článek ke stažení (pdf)

Jak získat vývar za půl miliardy ročně …
Tagy:                            

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *