O pandemickém zákoně (video zde)
…“Sněmovna schválila roční neomezený diktát vlády a ministerstva zdravotnictví. K tomu totiž došlo právě proto, že nebyl vůbec propojen § 1 odst. 3, který se týká zavedení pandemické pohotovosti a § 2 mimořádná opatření. Poslanecká sněmovna by si mohla vesele zapínat a vypínat pandemickou pohotovost, ale to by bylo úpně jedno, protože mimořádná opatření by byla na pandemické pohotovosti naprosto nezávislá. V Senátu bychom se neměli zříct naší pravomoci a ten nebetyčný paskvil pod lidovým názvem Pandemický zákon změnit tak, aby byl k světu, vyhovoval ústavně a nečinil Poslaneckou sněmovnu impotentní.“…pand
Již v předcházejícím článku, který si lze přečíst zde i s videem zde z tiskové konference, jsem upozornil na totální paskvil  v  „pandemickém zákoně“. Poslanecká sněmovna by sice mohla zrušit pandemickou pohotovost (§ 1 (3)), ale veškerá mimořádná opatření (§ 2) by pokračovala třeba celý jeden rok, vláda či MZ by dokonce mohly stanovit nová a Sněmovna by s nimi nemohla činit nic, vůbec nic.  S tímto svým právním názorem, když jsem tento paskvil jako první a jediný objevil a zpočátku mě nikdo neposlouchal,  jsem nakonec docela triumfálně uspěl, neboť nejen senátoři, ale i autoři poslaneckého návrhu, všichni poslanci a dokonce členové vlády  mě museli dát za pravdu a dokonce se mě později někteří snažili tento můj objev doslova ukrást.
Základní PN (kde kromě mě jsou uvedeni i další 4 spoluautoři),  kde  byla zavedena náprava (možnost Sněmovny vypnutím pandemické pohotovosti vypnout i mimořádná opatření) byl v Senátu schválen.
Kolega Lukáš Wagenknecht za mé pomoci však připravil i další pozměňovací návrhy:
a) zákaz činnosti obchodních a výrobních provozoven nahradit stanovením podmínek činnosti
b) zákaz provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, regeneračních, rekondičních a tetovacích služeb nahradit stanovením podmínek činnosti
c) u zákazu provozování přírodního či umělého koupaliště a sauny doplnit o slovo veřejného (vůbec by se tedy netýkal soukromých) a nahradit stanovením podmínek činnosti
d) doplnit, že stanovení podmínek činnosti se rozumí pouze takové nařízení režimových opatření, které nepovedou ve svých důsledcích ke znemožnění činnosti
e) doplnění, že mimořádná opatření musejí být doplněna o kompenzace, která musí zohledňovat ztrátu tržeb
f) v povinnosti státu nahradit „škodu“ se slovo „škoda“ nahradit slovem „újma“
g) snížit pokuty na polovinu, zrušit zápis do evidence přestupků a zrušit navýšení pokuty při opakovaném spáchání
h) opatření bránící při aplikaci mobilních dat (e-rouška apod.) jejich zneužití.
Pro tyto PN a pro a PN Václava Lásky, aby se po konci pandemické pohotovosti zrušilo zahalování na demonstracích
hlasovali všichni nebo skoro všichni senátoři klubu STAN (1x 21, 4x 22 a 3x 24 z 24) a všichni senátoři klubu SEN21 a Piráti (5 z 5).
To ale bylo na schválení málo, protože senátoři klubů ODS + TOP 09, KDÚ-ČSL a Proregion (ČSSD + ANO) pro nehlasovali (zdrželi se nebo proti) většinou buď vůbec nebo maximálně 1 až 3 hlasy celkem, žádný z těchto PN schválen nebyl. To byla dle mého velká škoda, již jen proto, že řada PN odstraňovala neústavnosti tohoto zákona. Snažil jsem se přitom ze všech sil  a mé vystoupení v Senátu …zde…dokonce sklidilo nebývalý úspěch, ale bohužel.  Alespoň, že byl schválen ten základní PN.
Senát tedy vrátil Sněmovně tisk jen s tím základním PN.
Sněmovna senátní vratku potvrdila.
„Pandemický zákon“ jak to s ním dopadlo?