danovy_balicek

Ve sněmovně došlo u daňového balíčku k bezpredentnímu porušení zákona, když bylo v rozporu se zákonem 25 poslancům upřeno zákonné právo vystoupit v diskusi. Dle jejich vyjádření podají ústavní stížnost. Nelze se divit. Zákon, tím spíše Ústavu, by zákonodárný sbor dodržovat měl. Proto jsem v Senátu navrhnul z tohoto důvodu tento zákon zamítnout. Tento návrh sice získal poměrně značnou podporu, ale nakonec Senát jako celek upřednostnil vrácení zákona ale „jen“ s pozměňujícími zákony. Záznam vystoupení je zde.

K daňovému balíčku