tridyvideo zde

Přepis:

Vážený pane poslanče, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, myslím, že tento návrh novely zákona docela dost dokonale klame tělem. Když jsem ho dostal – jako zpravodaj – tak na první pohled, když jsem to dostal, říkám – no, to je jasné, že ano… Nicméně, když jsem si pak prostudoval materiál, tak jsem dospěl k názoru přesně opačnému. Pak jsem jako zpravodaj neuspěl…

Nicméně některé své poznatky řeknu. Člověk, když si to přečte, důvodovou zprávu, co kdy bylo v Poslanecké sněmovně, tak řekne, no, jasně, všechny ty děti s odkladem chodí do přípravných tříd, teď jde ještě o to, aby dostaly ještě možnosti další, tak jim to umožněme… Chyba lávky.

Z dětí, které mají odklad, do přípravných tříd chodí 14 % dětí. Slovy, čtrnáct procent.

86 % dětí, které mají odklad, vůbec do přípravné třídy nechodí. Chodí do mateřské školy.

V samotné Praze, která má nejvyšší počet těch, co chodí, tak tady 40 % dětí, které mají odklad, chodí do přípravné třídy, 60 % tam nechodí – a jsou v mateřské škole.

Podle současného znění je aspoň zárukou, že v přípravných třídách jsou děti s odkladem. Tady se vlastně doporučuje, aby tam mohly chodit další děti, takže se udělají třídy, kde mohou být děti mladší, ukazuje se na podzimní apod. Pokud jsou to ty podzimní, mají chuť a nějaké schopnosti jít rovnou do první třídy – tak ať tam jdou.

Já jsem 10. prosince, a šel jsem takhle do první třídy v pěti letech v roce 1966. A nebyl jsem nejmladší v té třídě…, 21. prosince byla mladší spolužačka.

Ne, my zadržíme, a budeme je dávat do přípravných tříd, kde budou s nějakými dětmi s odkladem, pokud tam ještě nějaké budou, ty s odkladem. A naopak, paradoxně tyto děti přijdou o to, když jim ještě není sedm let, prostě jim je šest, aby do třídy s odkladem šly, protože přece už v té třídě sedí rok s odkladem. Honza Horník říká, vždyť mi tady chodí děti v osmi, a přitom vlastně argument, proč říká, že přijme ten zákon je ten, že právě těm dětem podzimním by bylo skoro osm… To si úplně protiřečí.

Tak dál… Souhlasím s tím, co tady říkal kolega Jiří Dienstbier v tom smyslu, když to přijmeme, tak to bude tak, že možná nějaké třídy budou dál, možná jich bude i víc. Budou mít jenom jednu vadu. Do přípravných tříd pro děti s odkladem budou chodit děti, které odklad nemají, jsou mladší. Takže bude zabráněno, aby se nudily podzimní děti, kterým ještě není v září šest, aby se nudily v mateřské školce. Zato se tam budou nudit děti s odkladem, které ho mají, ten odklad, a je jim dávno šest.

Znovu opakuji. Návrh novely zákona klame tělem.

Proto já pro to hlasovat nemohu.

K přípravným třídám

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *