rodicovsky_prispevek

Poslanecká sněmovna schválila navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc pro rodiče, kteří kdysi uplatnili (na své v současnosti nejmladší dítě do čtyř) zákonný nárok na 220 tisíc, a dosud svůj příspěvek nevyčerpali. Proti tomu se bouří skupina rodičů stejně starých dětí, kteří svůj nárok uplatnili ve stejné době, ale svůj příspěvek již vyčerpali. Zamyslel jsem se nad tím, jak by to vypadalo, kdyby naopak schválila sněmovna ponížení rodičovského příspěvku o 80 tisíc. V tom případě by totiž byla situace přesně opačná. Rodiče, kteří by příspěvek již vyčerpali, by byli v klidu a bouřili by se naopak ti rodiče, kteří ho ještě nevyčerpali. Toto porovnání dokazuje, že je to celé špatně.

Rodičovský příspěvek má být totiž takový, jaký byl ze zákona v době, kdy na něj rodiče uplatnili nárok (a pak ho po částech začali čerpat). To znamená, že vyšší příspěvek (300 z původních 220 tisíc) by měli brát ti rodiče, kteří by na něj uplatnili nárok až v době, kdy novela zákona s navýšením na 300 tisíc bude platit (od 1. ledna 2020). Když už ale tento základní princip byl porušen a výše příspěvku se má změnit tak, že se těm, kteří na něj nárok uplatnili dříve, kdy byl ve výši 220 tisíc, navýší na 300 tisíc, pak to má platit pro všechny (kteří mají nejmladší dítě do 4 let),  nejen pro ty, kteří ho dosud nevyčerpali, tzn. nejen pro 80 % rodičů, ale pro všech 100 %. A proto i já pozměňovací návrh podpořím. Záznam mého vystoupení, které následovalo poté, co ministr zemědělství (sic!), který tento zákon do Senátu předložil, vychválil do nebes sociální demokracii a paní ministryni, jak se ona zasloužila, je k dispozici zde.

P.S.: Pozměňovací návrh byl schválen a návrh zákona tak byl s tímto pozměňovacím návrhem vrácen do sněmovny.

K rodičovskému příspěvku
Tagy: