K novele školského zákonaMěl jsem černé svědomí. V březnu 2017 jsem připravil několik pozměňovacích návrhů k tehdejší novele školského zákona. Jedním z nich bylo zrušení povinnosti mateřských škol přijímat děti již od dvou let (zůstala by možnost přijímaní dobrovolného). Po masáži, kterou jsem v předvečer pléna (které se konalo 8. března 2017) dostal na klubu Starostů přímo od paní ministryně a pak několikahodinově do noci od jejích nejvyšších úředníků, jsem se nechal přesvědčit, že jsem pozměňovací návrh připravil právnicky špatně a že jeho případným schválením vnesu do zákona zmatky. A tak jsem ho stáhnul. Vzápětí mě vynadal kolega Vystrčil, že byli  připraveni můj pozměňovák podpořit a dokonce senátní  legislativec,  že pozměňovák byl připraven právnicky správně a žádné zmatky by nepřinesl. A tak jsem měl velkou radost, že po roce a čtvrt připravili shodný návrh kolegové v Poslanecké sněmovně  a v Senátu jsem ho samozřejmě ve vydatné diskusi (mé vystoupení zde) a pak v hlasování podpořil. Návrh byl schválen a povinné přijímání dvouletých dětí, která mělo nastat od roku 2020, bylo snad definitivně odvráceno (veto může ještě uplatnit pan prezident).

Podpořil jsem i druhou část předložené novely, která oddálila změnu ve financování školství o jeden rok, aby se školy mohly náležitě připravit.

Mateřské školky nebudou muset povinně přijímat děti od dvou let
Tagy: