Mé negativní stanovisko k návrhu na přejmenování 17. listopadu ze „Den boje za svobodu a demokracii“ na „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“ 17_listopadvideo zde

Přepis:

Vážená paní poslankyně, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Podávám tímto návrh na zamítnutí návrhu zákona, který přišel z Poslanecké sněmovny. Ztotožňuji se se stanoviskem Klubu na obranu  demokracie, určitě ho také většina z vás zná. A proto si v odůvodnění dovolím z jejich stanoviska krátce zacitovat:

17. listopad byl od roku 1990 významným dnem ČSFR pod názvem „Boj studentů za svobodu a demokracii“. V roce 2000 se stal státním svátkem a název změnil na „Den boje za svobodu a demokracii“. Úprava je šťastná. 17. listopadem se otevřely dveře k přeměně normalizační komunistické diktatury k parlamentní demokracii a právní stát. Naše země se pak díky tomu stala součástí západního společenství demokratických států, které se zhmotnilo v institucích, jako je NATO a EU. Na boji za svobodu a demokracii se počínaje demonstrací ze 17. listopadu 1989 podíleli nejen studenti. Název zároveň pokrývá i důstojnou oslavu demonstrací z podzimu roku 1939, na níž se rovněž nepodíleli jen studenti. Taková oslava se ostatně i od roku 2000 pravidelně konala. A zároveň nepřipomíná nic z toho, jak byly události z roku 1939 později účelově zneužity českými komunisty a jejich ruskými komunistickými patrony. Když jsme vzpomínali 100 let založení Československa, kdekdo připomínal Masarykova slova: Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Naše Česká republika se zrodila z těch ideálů, které jsme tu zmínili. Ty ideály se zhmotnily i v soustavě našich státních svátků, včetně 17. listopadu. Nedopusťme, aby teď byla tato soustava chystanou zákonnou úpravou a vůbec postupným přejmenováváním svátků zavržena, znejasněna a nakonec podloudně přepsána, tak jak se to stalo s 28. říjnem po komunistickém puči z roku 1948.

Děkuji za pozornost.

Mé negativní stanovisko k přejmenování svátku 17. listopadu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *