O zákazu pobytuMěl jsem premiéru, neboť jsem poprvé předkládal za skupinu senátorů do prvního čtení návrh senátorského zákona o novele přestupkového zákona. Ten by opětovně zavedl možnost zákazu pobytu, pro ty co opakovaně spáchají závažný přestupek. Boj o to, jestli je tento návrh zákona v souladu s Listinou práv a svobod či nikoliv, jsem svedl se zpravodajem senátorem Jiřím Dienstbierem. Jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu ale nakonec nebyl úspěšný a náš návrh postoupil do druhého čtení. Celý náš souboj a vystoupení několika dalších senátorů k němu, je na videu.

Návrh senátorského zákona o zákazu pobytu