IMG-20200709-WA0006 IMG-20200709-WA0009

Měl jsem tu čest ve čtvrtek 9. července přivítat v Liberci svých pět kolegů senátorů z podvýboru pro bydlení. Jeho předsedkyni Renatu Chmelovou (Praha 10), Zdeňku Hamousovou (Louny, Žatec), Přemysla Rabase (Chomutov), Zbyňka Linharta (Děčín) a Miroslava Balatku (Sokolov). Hned prvním bodem bylo přijetí u náměstka primátora Ivana Langra a jeho týmu (včetně terénních sociálních pracovníků), který podrobně informoval o libereckých zkušenostech a plánech v oblasti sociálního a dostupného bydlení (řešení akutní bytové nouze, prostupné bydlení, Housing First apod.) a zároveň jsme byli panem náměstkem požádáni o pomoc při implementaci změny v zákonu o pomoci v hmotné nouzi, ohledně institutu zvláštního příjemce dávky (peníze z ÚP přímo obci). Diskuse byla zajímavá a snad i do budoucna přínosná. Především paní předsedkyně srovnávala s postupy, které se uplatňují v místě jejího působení tzn. v Praze.

V dalším programu jsme navštívili nábytkovou a potravinou banku. Na závěr pak bylo jednání v Kavárně na patře s ředitelem Azylového domu Speramus a taktéž s ředitelem regionální pobočky Člověka v tísni a s terénním pracovníkem, který se zabýval taktéž protidrogovou činností.

P.S.: Jedna z fotografií dokládá, že jsme se ještě před vstupem na radnici neplánovaně střetli s nejvyšším politikem Světa Jiřím Šolcem (taktéž libereckým náměstkem), což paní předsedkyni, která je menší postavy, velmi zaujalo. Zato já mám vždycky při setkání s Jiřím pocit, že nám už chybí jenom bystrozraký.

IMG-20200709-WA0010 IMG-20200709-WA0008 – kopie IMG-20200709-WA0004 IMG-20200709-WA0003 – kopie IMG-20200709-WA0002 IMG-20200709-WA0001 – kopie IMG-20200709-WA0000

Podvýbor pro bydlení v Liberci