Senát schválil 5 tisíc korun (tzv. rouškovné) pro důchodce.

Přestože tato mimořádná dávka byla nepochybně navržena vládou před krajskými a senátními volbami jako volební lákadlo, senátoři se shodli již v předvečer projednávání tohoto bodu na tom, že si naši senioři bezpochyby takovouto pomoc zaslouží. je to i výraz úcty před našimi seniory.

Senát zvolil předem domluvené velmi elegantní řešení a sice, že si odhlasoval vůli návrhem zákona se nezabývat ( 66 hlasů ze 72 přítomných). To přeloženo do srozumitelné řeči znamená,,že bez jakékoliv diskuse 5000 Kč pro důchodce s okamžitou platností schválil během několika vteřin. Jsem rád, že jsem k tomuto průběhu sám svým názorem aktivně přispěl. Nyní již chybí jen podpis pana prezidenta.

Senát schválil 5 tisíc korun pro důchodce.