Dle veřejně dostupných zdrojů prezident republiky zaúkoloval v pondělí 26. března 2018 BIS, aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn “novičok”, ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních a vzápětí tuto zprávu zveřejnil.  V reakci na to v úterý 27. března 2018 byli přes média (osobně mě dosud nikdo nekontaktoval) vyzváni senátoři z klubu STAN svými kolegy v Poslanecké sněmovně, aby zvážili podání ústavní žaloby na prezidenta republiky pro velezradu.

Zákon č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách § 8 (4) „Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády.“

Ústava (zák. č. 1/1993) : čl. 65 (2) „Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.“

To, že využití zákonného práva úkolovat BIS (podmínka – s vědomím vlády – byla splněna zveřejněním této skutečnosti ze strany Hradu), aby zjistila, zda na území státu něco bylo či nebylo, nemůže býti označeno za velezradu, je tak evidentní a do očí bijící, že úvahy a výzvy k podání ústavní stížnosti mohou být jen kontraproduktivní, ve svém důsledky zvyšující popularitu prezidenta republiky, zesměšňující své autory a poškozující hnutí, které autoři  reprezentují. Dokonce bych je nazval právnickým chucpe.  Osobně se od nich distancuji.

Michael Canov – senátor, člen Ústavně právního výboru, Komise pro Ústavu a klubu STAN

Prvni místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

28. března 2018

Velezrada nebo chucpe?
Tagy: