Soud zrušil mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

24042020_vl

video

Půl dne po napsání včerejšího článku a natočení videa (níže) zrušil soud čtyři nejdůležitější mimořádná krizová opatření ministerstva zdravotnictví jako nezákonná s účinností od 27. dubna. To znamená, že do 27. dubna musí vláda vydat nová krizová nařízení podle krizového zákona, jinak od tohoto dne žádná mimořádná krizová opatření (od zákazu pohybu po uzavření provozoven) až na výjimky (roušky) nebudou existovat (sic!). Podle posledních informací vláda požádá o prodloužení nouzového stavu a vydá krizová opatření podle krizového zákona.

Chrastava  24.04.2020                                                                      Michael Canov

 

Zmatení pojmů: Nouzový stav kontra krizová opatření

foto_video

video

Nejlépe to demonstrují dvě části vyjádření premiéra:

a) S pokračováním nouzového stavu po 30. dubnu premiér nesouhlasí.
b) Neočekává změny v omezení volného pohybu a shromažďování, i kdyby skončil nouzový stav.

Takže to vypadá, že od 1. května nastane situace, kdy nikoli v nouzovém, ale v normálním stavu se nebudou moci shromáždit více než dvě osoby, nikam se nebude moci cestovat, nikdo si nebude moci sednout do restaurace, budou se muset nosit roušky, nebude se chodit povinně do škol atd., neboť to jsou krizová opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví. Protože se bude jednat o normální (nikoli nouzový) stav, bude konec s mimořádnou pomocí armády, hasičů, nemluvě o nevyhnutných časových prodlevách s nákupy zdravotních pomůcek,se snížením byrokracie atd., stát bude dávat ruce od mimořádné pomoci pryč, neboť se bude přeci jednat o normální stav.

Dle práva může platit:

  1. V nouzovém stavu nemusí existovat žádná krizová opatření tzn. žádné zavřené obchody, žádné zavřené provozovny, žádné zavřené školy, žádné omezení shromažďování (mohly by se konat i sportovní utkání s diváky, festivaly atd.), žádné omezení cestování, prostě zakázané či omezené by nemuselo být vůbec nic. Stát by ale musel v mimořádné intenzitě pomáhat, hasiči a armáda jakbysmet.
  2. V normálním stavu může existovat ještě více krizových opatření nařízených z pandemických a epideomiologických důvodů než platí nyní v tuto chvíli tzn. mohou se zavřít i ty obchody, které jsou otevřeny, zakázat i okénka v restauracích atd. Stát, hasiči a armáda pomáhat nebudou mít mimořádně pomáhat k čemu. Vždyť přeci bude normální stav.

Dle mého názoru by mělo být prioritním cílem rušení krizových opatření (a tím především opětovné nastartování ekonomiky) v maximální možné míře a rychlosti (s ohledem na epidemiologickou situaci a s možností regulace), nikoli odstranění možnosti a povinnosti mimořádné pomoci státu, hasičů, armády, zásadní zpomalení možnosti zajišťování ochranných pomůcek atd., opětovný návrat byrokracie na klasickou úroveň, dokud podstatná krizová opatření trvají.

 

Velmi nadějné výsledky z posledních dnů

V posledních dnech neustále klesá podíl pozitivních nálezů k počtu testů. Vůbec nejlepší výsledek byl včera tj. 22. dubna, kdy tento podíl klesl na pouhých 1,12 % (99 pozitivních nálezů k 8807 testům). V Libereckém kraji byl učiněn jeden pozitivní nález po třech dnech bez  nálezu, v okrese Liberec nebyl žádný pozitivní nález již týden. To vše by mělo vést k tomu, o čem píši více, tzn. co nejvíce a co nejrychleji rušit krizová opatření, nikoli však k tomu, aby byl zrušen nouzový stav, kdy stát nechá kraje a obce doslova na „holičkách“, dokud ještě nějaká podstatná krizová opatření budou existovat.

 

Chrastava  23.04.2020                                                                      Michael Canov

Zmatení pojmů: Nouzový stav kontra krizová opatření