1305_senat

Do Senátu připlul návrh novely zákona o kompenzačním bonusu (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2), který má pomoci OSVČ. O nutnosti této pomoci nebylo jednomyslně pochyb ani v Poslanecké sněmovně ani v Senátu. Problém byl v tom, že dle návrhu ze sněmovny šel tento bonus na úkor rozpočtu obcí a krajů (cca 24 % daně je určeno pro obce a 9 % procent kraje)

  • (6) (2) Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Přijetí takového zákona by znamenalo dle propočtů pro obce ztrátu prostředků na investice ve výši 1,1 tis. Kč/občan obce a pro kraje 400 Kč/občan kraje

Senátu se ve středu 13. května podařilo přijmout změnu předmětného paragrafu zákona na

„§ (6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“

V Senátu byla o toto usnesení neskutečná bitva. Všichni senátoři byli pro zachování podpory obcím a krajům. Jedna skupina se však domnívala, že bude lepší, když Senát schválí znění ze sněmovny (OSVČ dostanou podporu o 13 dní dříve) s doprovodným usnesením, kde se vláda požádá o pomoc obcím a krajům. Zvítězila skupina, jejíž jsem byl členem (stejně jako všichni další senátoři senátorského klubu STAN), že bude mnohem jistější, když bude provedena výše uvedená změna zákona, než se spoléhat na to, že v budoucnu dojde vůči obcím a krajům k nějaké nápravě.

Věc se vrací k finálnímu rozhodnutí do Poslanecké sněmovny. Sněmovna má tak v rukách finální rozhodnutí, zda obce hlasovací 101 o 11 miliard a kraje o 4 miliardy nakonec přecijen připraví či nikoli. Kompenzační bonus OSVČ zůstane tak či tak. Pro obce i kraje se jedná o téměř fatální situaci. Pokud by o tyto příjmy přišly, spolu s dalšími koronavirovými ztrátami by to mohlo především v malých obcích rozvoj zcela zastavit. 

Mé tři emotivní vystoupení v jednom videu jsou zde.

Záznam celé čtyřhodinové bitvy je zde (od cca 01:50) a na webu ČT (od 01:40:00) zde.

Velké vítězství v Senátu pro obce a kraje!!!
Tagy: