Na exkurzi v Senátu jsem přivítal studentky a studenty University třetího věku TUL.  Jejich zájem o to, co se v Senátu projednává, a o to, jak Senát vlastně funguje, byl enormní. Ptali se skutečně na všechno a vše je zajímalo. V jednacím sále jsem na chvíli převzal roli průvodce. Během simulovaného zasedání se projednávaly změny článků č. 55 a 57 Ústavy. Přednesený návrh by jednak omezil mandát prezidenta na 5 let a stanovil maximální věk na 65 let. Velmi diskutovaným návrhem ale byl nápad řešit nejhorší dopravní přestupky místo pokuty zabavením vozu hříšníka. Doufám, že si “studentky a studenti” návštěvu užili stejně jako já!

image13 image12image11   image10 image9 image8 image7 image6 image5 image4 image3 image2 image0