Ústavní a volební zákony jsou ty nejdůležitější. Pro Senát dvojnásob, protože je v nich nepřehlasovatelný. Ale namísto toho, aby nám byl volební zákon týkající se lednových voleb prezidenta republiky pro nemocné covidem podán někdy před rokem, byl předložen až teď v prosinci. Senát tak byl prakticky doslova okraden o své ústavní pravo zákon měnit a odstraňovat jeho chyby (video zde).

vz

Stenozáznam:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ústavní a volební zákony jsou nejdůležitější zákony v této republice. Pro Senát to platí dvojnásob. A to proto dvojnásob, že jsou to jediné druhy zákonů, kdy Senát nelze přehlasovat, kdy tedy bez vůle Senátu zákon nemůže být přijat nebo přijat v jiné podobě, než chce Senát. Kvůli tomu také po velkých bojích a podobně se domluvil před pěti lety tzv. člunek. To je zákon, který umožňuje, aby v případě, že se neshodnou napoprvé obě komory, tak tento zákon umožňuje, aby zákon putoval tam a zpět mezi oběma komorami, než se doladí. Už ze samotné existence člunku a také z důležitosti těchto zákonů vyplývá, že na projednávání těchto zákonů musí být bezpodmínečně hodně času, dost času.

A k čemu došlo v tomto případě? Covid do této země vtrhl, a do celého světa, v březnu 2020. To, že je prezidentská volba, to víme všichni několik let, že bude v lednu 2023, možná více než několik let. A to, že výskyt covidových nákaz je vyšší v zimě, to znamená v lednu než v květnu, to po těch dvou letech ví každé malé dítě. Těch nálezů bylo dost. A přesto namísto toho, aby tento zákon byl předložen vládou do sněmovny nejdéle na jaře, opakuji, nejdéle na jaře či spíše před rokem, tak se nic nestalo a tento zákon doputoval do PS až 2. 11. tohoto roku. Ani sněmovna neměla možnost se tímto zákonem zabývat tak, jak si to ty nejdůležitější zákony bezesporu zasluhují, to znamená ve třech čteních. Musela to zvládnout v jednom. A nyní je prosinec a zákon doputoval do Senátu. Volební zákon, kde je Senát nepřehlasovatelný, jak jsem říkal, kde existuje člunek. A přitom už v prosinci, 27., musí existovat zákon takový, že vyjde ve Sbírce zákonů, jak tady bylo řečeno, v definitivní podobě.

Tento způsob projednávání, to, že zákon nebyl včas předložen, naboural ústavní práva Senátu v samotných základech, v tom, aby Senát mohl plnit tu funkci, kterou má v Ústavě, aby mimo jiné hlídal i volební zákony. Namísto toho, aby Senát mohl o tomto zákoně diskutovat, měnit ho, vracet ho ve člunku do sněmovny, tak Senát nemůže dělat vůbec nic. Stačilo k tomu jediné, předložit zákon do sněmovny dostatečně pozdě. Když nyní Senát vrátí zákony pozdě do sněmovny, tak je prakticky vyloučeno, že by došlo k jeho schválení a že by speciální volební komise mohly v lednu existovat. A nebo to holt musí Senát slepě odmávat, ať se mu tam něco líbí, nebo nelíbí. K čemu pak ten Senát je, když je takto znectěna jeho základní funkce?

Znovu opakuji, to, že v lednu jsou vyšší nákazy, to ví v této zemi už oproti květnu každé malé dítě. Každé. No, stalo se. A ten zákon chyby má. Již to bylo zmíněno, a mluvila o tom velmi výrazně senátní legislativa, o narušení principu rovnosti a zákazu diskriminace dle článku 1 a článku 3, odstavec 1 Listiny základních práv a svobod. Jen začátky těchto odstavců:

Článek 1: „Lidé jsou si svobodni a rovni v důslednosti i v právech.“

Článek 3: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví.“ A tak dále.

Mohou se účastnit těchto voleb v době nákazy ti, co mají covid, ostatní ne. Kde je rovnost před zákonem? Kde je dodržení Listiny práv a svobod? A co my s tím teď máme dělat? Když to vrátíme, nic nebude, když to nevrátíme, posvětíme tuto ústavní nerovnost.

Nejsou to jediné věci, které jsou v tom zákoně podivné. Důvod, že v komisích mohou být členové parlamentních stran, je úplně neuvěřitelný, když parlamentní strany, pokud vím, nominovaly pouze dva kandidáty z těch v tuto chvíli devíti, co budou kandidovat. To přítomnost novinářů je pak úplný exces. Bude o tom rozhodovat komise, bude tam pouštět někoho, někoho ne? To jsou všechno věci, které by se mohly měnit. Mohly, kdyby k tomu dostal Senát možnost, co Ústava předkládá, aby mohl zákony měnit, aby bez jeho vůle nemohl být takový zákon schválen. Ale tím, že vláda předložila do sněmovny tento zákon až v listopadu a tím pádem se sem logicky mohl dostat až v prosinci, je Senát o toto Ústavou mu dané právo okraden.

Děkuji za pozornost.

Volební zákon o zvláštním způsobu volby prezidenta republiky
Tagy: