V Krajské knihovně v Liberci se uskutečnila první beseda všech kandidátů do Senátu senátního obvodu Liberec. Tedy všech…ze všech kandidátů jsem přišel jako jediný. A tak, abych nemluvil zcela osamocen, zahrál si na kandidáta alespoň hejtman Martin Půta.  Video záznam zde.  

knihovna

Beseda kandidátů v Krajské knihovně Liberec