iu

Od 15 hodin do 23 hodin trval boj ohledně Istanbulské úmluvy. Nakonec nebyla schválena o 2 hlasy.  Ze 71 senátorů (kvorum pro přijetí 36) PRO 34, PROTI 28 (včetně mě), zdrželo se 9 (záznam hlasování zde).

Protože jsem já osobně hlasoval PROTI, jsem spokojen. A proč jsem hlasoval proti? Především kvůli pojmu gender a jeho definici. Detailněji v mém vystoupení zde.

Stenozáznam: “ Vážený pane odešivší ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Pro mě osobně je istanbulská úmluva zcela nepřijatelná, a to z důvodu zaveden pojmu gender a jeho definice do našeho právního řádu. A také snahou v praxi pohlaví nahradit právě genderem.

Článek 3 istanbulské úmluvy pojem gender takto, cituji: Pod pojmem gender se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže. Dle mého názoru je pohlaví určeno biologickým narozením po smrt, ani lékařsky provedená operace, která změní primární pohlavní znaky, nedokáže pohlaví změnit. Gender se snaží zavést filozofii, že pohlaví pod názvem gender záleží na vůli a chování jedince, že si jedinec může své pohlaví, svůj gender svobodně vybrat. To je pro mě zcela nepřijatelné, protože to prostě není možné. V článku 14 istanbulské úmluvy se dokonce uvádí, že bychom jako signatář istanbulské úmluvy byli povinni podniknout kroky k tomu, aby v formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání a také v neformálních vzdělávacích zařízeních a v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v médiích existoval materiál mj. k tématu nestereotypní genderové role. Jinými slovy, při ratifikaci istanbulské úmluvy nám vznikne povinnost všude možně, mateřskou školou počínaje, Českou televizí konče, mást děti, mladistvé i mladé dospělé otázkou genderu, čímž záleží na nich, pro který gender se rozhodnou atd.

Osobně považuji matení mladých lidí, ba dokonce dětí, touto otázkou za mimořádně nebezpečné. Zdůrazňuji – za mimořádně nebezpečné. Přičemž realizace tzv. změny pohlaví změnou primárních pohlavních znaků zničí nevratně, zdůrazňuji nevratně, mladým lidem reprodukční schopnost a v mnoha případech i život, když lidé, jež tito operace podstoupí, zjistí, jak strašně moc se mýlili. Nejen ve starověku, nejen ve středověku, nejen v novověku, ale i v těchto dnech, v 20. letech 21. století, existují jen dvě pohlaví, z nichž určuje každému jedinci příroda. Snažit se vůli přírody překonat je nemožné a nepodaří se to žádným sociálním inženýrstvím, byť se na něm shodne sebevíc zemí světa. Osobně jsem přímo zděšen, kolik států naletělo pod skořápkou odstraňování násilí vůči ženám v podstatě toho, o co ve skutečnosti v istanbulské úmluvě jde především, a to je právě zavedení pojmu gender a možnosti, aby si jednotlivec od svého dětství určoval dle své vůle, resp. lépe řečeno, dle vůle nejrůznějších našeptavačů, aby si určoval jakoby sám.

Osobně se odmítám k tomuto šílenství připojit a budu hlasovat proti ratifikaci této úmluvy.

A ještě přidám jeden takový detail na závěr. Včera jsem se zúčastnil nějakého kolektivního jednání o istanbulské úmluvě a tam padl dotaz, jestli náhodou nehrozí, že bude zakázána pomlázka. Za velkého veselí a s velkou ironií bylo řečeno, že samozřejmě ne. To je přece samozřejmě úplná pitomost. A tak podobně. Ale když si přečtu článek 12 odst. 1, tak si to nemyslím. Posuďte sami. Cituji z istanbulské úmluvy tento článek, tento odstavec: Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů. S cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy nebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Takže do třetice opakuji, já budu hlasovat proti. 

Istanbulská úmluva NEratifikována