IGI Vratislavice

IGI Vratislavice

Na 103. výročí vzniku státu 28. října 2021 byla slavnostně otevřena nová knihovna a spolkové centrum ve Vratislavicích, které nese název IGI VRATISLAVICE. Pojmenování odkazuje na významného vratislavického rodáka Ignaze Ginzkeye. Jeho obraz je také na skleněné plastice umístěné poblíž

Klouzavý mandát zamítnut

Klouzavý mandát zamítnut

Klouzavý mandát oprávněně zamítnut (ze 71 senátorů pro zamítnutí 52 proti pouhých 7). Dle mého právního názoru se jednalo o legislativní zmetek, neboť tvořil dvě nerovné skupiny zákonodárců ve Sněmovně, poslance a náhradníky (náhradník by se po nástupu do Sněmovny

Slavnosti hasičských sborů

Slavnosti hasičských sborů

Před radnicí v Liberci, pod záštitou primátora Jaroslava Zámečníka, proběhly Slavnosti hasičských praporů. Bylo mě ctí, že jsem se mohl zúčastnit. Při této příležitosti bylo poděkováno více jak 40 hasičům, kteří se podíleli a podílejí na spolkové činnosti hasičského sdružení,

O článku 66 Ústavy

O článku 66 Ústavy

Tiskový briefing po 6. schůzi Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury se týkal článku 66 Ústavy  vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta republiky. Komise pro Ústavu přijala usnesení, které bylo veřejnosti osvětleno právě na této tiskové konferenci. Celé

Pocta hrdinů ze září 1938

Pocta hrdinů ze září 1938

Dne 20. září 2021 jsem se na několika místech Frýdlantska v Habarticích, Srbské (část Horní Řasnice) a Heřmanicích společně s hejtmanem Martinem Půtou, starosty těchto obcí Stanislavem Briestenským, Radkem Halounem a Vladimírem Stříbrným, starosty a starostkami sousedních obcí a dalšími