K novele služebního zákona

K novele služebního zákona

Podívejte se na moje vystoupení k novele služebního zákona: 1/ Konec nedotknutelných vysokých státních úředníků (jmenování na dobu neurčitou změněno na 5 let) velmi správně. 2/ Nová vrstva vysokých úředníků (vytvoření neomezeného počtu politických náměstků, přejmenování odborných) velmi, velmi špatně.

Slib senátora

Slib senátora

  „Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Dne 2. listopadu 2022  jsem složil do

28. říjen 2022

28. říjen 2022

Je 28. říjen 2022, 104 let od vzniku Československa. Za tu dobu se náš stát zmenšil (přišel o Podkarpatskou Rus) a pak se dokonce rozpadl na dva samostatné státy. Česká republika je přímým pokračovatelem Československa, je to má vlast a

OBCE ZVÍTĚZILY U ÚSTAVNÍHO SOUDU.

OBCE ZVÍTĚZILY U ÚSTAVNÍHO SOUDU.

OBCE ZVÍTĚZILY U ÚSTAVNÍHO SOUDU. ZRUŠENÍ ŽALOB PROTI ZVEŘEJŇOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ BYLO PROTIÚSTAVNÍ Soudy v předchozích letech stovky těchto žalob zamítly. Ústavní soud nyní rozhodl, že zamítnutí žalob bylo protiústavní. „Považujeme to za důležité vítězství obecních zastupitelů, jejichž ústavní právo na ochranu soukromí bylo