Senátní legislativa odhalila v zákoně o osivu přílepky, což jsou ústavně nepřijatelné pozměňovací návrhy. Protože jsem přesvědčen, že je Senát Parlamentu ČR povinen hlídat ústavnost zákonů, navrhl jsem zamítnutí tohoto zákona (video zde). Neuspěl jsem…

obili

Stenozáznam:

„Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tento zemědělský zákon neprošel ÚPV. Nicméně jako místopředseda ÚPV si dovolím přečíst to, co sdělila senátní legislativa, mimo jiné. Cituji: „V případě pozměňovacích návrhů plemenářského zákona a zákona o hnojivech vyvstává otázka takzvaného přílepku, ústavně nepřijatelného pozměňovacího návrhu. K tomuto závěru lze dospět s ohledem na skutečnost, že dané pozměňovací návrhy jakoukoliv materiální souvislost se zákonem o oběhu osiva a sadby postrádají. Ačkoliv tyto pozměňovací návrhy prošly garanční výborem se souhlasným stanoviskem Ministerstva zemědělství, je třeba upozornit na to, že jde o legislativně nežádoucí praxi.“ A jsem názoru, dokonce jsem přesvědčen, že Senát má, dokonce je povinen dbát na legislativní čistotu a na ústavní přijatelnost přijímaných zákonů, což zde splněno není, znát stanoviska Ústavního soudu, proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.“

Co ústavnost?…Nic?