Dne 14. září 2023 se konal na Technické univerzitě v Liberci DIES ACADEMICUS 2023 při příležitosti 70. výročí vzniku vysoké školy v Liberci. Byla pro mě čest, že jsem byl na tento slavnostní akademický obřad pozván z řadou dalších významných hostů. Proběhlo představení nově jmenovaných profesorem, profesorů, docentem a docentů. Předání diplomů absolventka a absolventům doktorského studia. Udělení pamětních medailí. Závěr slavnostního obřadu byl koncert studentů HAMU.

m3 m2 m1

DIES ACADEMICUS 2023 na Liberecké univerzitě