Protože jsem hlasoval PROTI přijetí  Istanbulské úmluvy jako jediný ve svém klubu (4 kolegové byli nepřítomni resp. vytáhli hlasovací karty), dostal jsem se do diskusemi s kolegyněmi, kteří hlasovali taktéž opačně než většina v jejich klubech, ale naopak PRO (záznam hlasování zde).

Nejdříve s Miluší Horskou (KDÚ-ČSL) v České televizi (zde nebo zde).

iuh

Poté s Hanou Marvanovou (ODS) v Českém rozhlase (zde).

ium

Mediální dozvuky neratifikování Istanbulské úmluvy