V Oldřichově v Hájích se konal již 9. ročník OLDFESTu. Rád jsem přijal pozvání paní starostky Jany Šťastné a všechny přítomné pozdravil.

c3 c4 c2 c1

Festival v Oldřichově v Hájích