Měl jsem tu čest zúčastnit se vernisáže výstavy Prolínaní, spojené se slavnostním zahájením Pedagogické poemy v Krajské knihovně Liberec. To vše na pozvání Jaroslava Šťastného, ředitele Jergymu (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova). Školy, kde jsem působil čtvrt století. Byl a jsem na Jergym (nejen kvůli této vernisáži) pyšný.

f14 f15 f13 f12 f11 f10 f9 f8 f7 f6 f5 f4 f3 f2 f1

Výstava maturitních prací žáků z období 2017-2023

Vernisáž: 6. 11. 2023 od 19:20

Maturitní výtvarné práce žáků gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogického lycea z let 2017–2023. Někteří absolventi mají vystavené práce celé, jiní výběr z rozsáhlejšího cyklu. Najdete zde klasické techniky (kresba, malba, grafika), ale i fotografie, objekty a plastiky, ukázky užité tvorby a počítačové grafiky.
Žáci pracovali pod vedením vyučujících výtvarné výchovy Mgr. lvany Bucharové a Mgr. Jany Kopalové.
Výstavu připravili: Mgr. Ivana Bucharová, Mgr. Štěpán Holý, Mgr. Jana Kopalová, Mgr. Vlasta Miklánková

Jedná se o tradiční výstavu výtvarných maturitních prací žáků naší školy, jež je v letošním roce spojena se slavnostním zahájením Pedagogické poemy –  55. ročníku národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol a lyceí.

f17

f16

 

Jergym v Krajské knihovně Liberec