Projev, který považuji docela za zásadní. Pozměňovací návrh, který osvobodil od správních sankcí veřejné instituce (počínaje školkami a školami, konče radnicemi) od správních pokut v GDPRovém šílenství byl následně schválen 55 ze 74 senátorů. Definitivní slovo bude mít ovšem Poslanecká sněmovna. gdpr    video zde

Přepis:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já přesně ocituji z nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679, článek 83, odstavec 7. „Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů podle článku 58, odstavec 2, může každý členský stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě.“ Využilo toho Rakousko, již to bylo řečeno. Osvobodilo od správních pokut veškeré orgány veřejné moci. Já se přiznám, že jsem očekával, opravdu jsem očekával, že totéž udělá česká vláda. Přece všichni víme, jak u nás máme všichni byrokracie z Bruselu plné zuby. I ti největší příznivci EU prostě poukazují na to, jak je ta byrokracie hrozná, s kterou se zabýváme. A zde dostala česká vláda jedinečnou možnost od Evropského parlamentu a rady, aby orgány veřejné moci a veřejné subjekty osvobodila od správních pokut a ona to neučinila. Pokud v budoucnu bude kdokoli nadávat na ten Brusel, co je to zase za, s prominutím to slovo, buzeraci a šikanu, tak ho opravte. Ne Brusel, to my tady v ČR v čele s vládou si to děláme sami, jak už říkal Honza Horník. Sami. Proč to asi Evropský parlament a rada umožnil ve svém nařízení? No protože to má logiku. Je to vlastně přehazování peněz z jedné kapsy do druhé. Někdo namítne, a co se bude dělat, když tedy nebudou správní pokuty? No ty povinnosti platí. Pracovníci orgánu veřejné moci jsou pracovníci, kteří za porušení můžou dostat výpověď, můžou být potrestáni oni osobně. Ale jaký má smysl se tady upokutovat a upenězovat tam a zpátky? Co se asi stane, když dostane ministerstvo financí pokutu dva miliony? Tak jí vláda dá dva miliony, zaplatí pokutu a zpátky, že jo. To jsou ty státní organizace.

V této souvislosti s dovolím upozornit na zdánlivě nesouvisející, ale velmi související rozsudek Nejvyššího správního soudu z 28. listopadu loňského roku, tzn. starý dva měsíce. 9AFS/365/2017, který se zabýval kauzou PROMOPRO. Úřad vlády dostal od finančního úřadu v Praze pálku přes půl miliardy korun, 551 milionů korun. Odvolal se, odvolací orgán to neuznal, dal žalobu na Městský soud v Praze, ten neuznal argumentaci Úřadu vlády. Tak dal Úřad vlády kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. A víte, co udělal Nejvyšší správní soud? Hodil to všem na hlavu, řekl, že prostě tady ty přehazování peněz zleva doprava je prostě k ničemu, že tím se odmítá zabývat. Cituji, říká Nejvyšší správní soud: „Objektivním zájmem vlády totiž je zajistit stěžovateli dostatek rozpočtových prostředků pro jeho fungování, jímž je právě zabezpečení činnosti vlády. Není úlohou správních soudů rozhodovat o řešení interních problémů či konfliktů uvnitř moci výkonné. Notabene konfliktu, kde jednou ze stran je servisní organizace vlády a druhou ze stran orgány Finanční správy ČR.“ Prostě u státních organizací naprostý nesmysl. A u těch příspěvkových, co spadají pod obce, kraje apod.? No tak co, tak ředitel nějaké školy něco poruší. Tak škole vypálíme 10 milionů korun. A jaké asi budou možnosti? Za a) tu školu zlikvidujeme, za b) holt se seženou ty peníze zezdola, aby se to odpustilo, aby ta škola prostě nebyla kvůli chybě ředitele zlikvidována. Nebo i při menší míře, aby děti nepřišly o pomůcky. A přitom ta správní pokuta nemusí být vůbec žádná.

Když se projednávala tato věc ve sněmovně, alespoň se podařilo části poslanců iniciovat a pak schválit v Poslanecké sněmovně snížení těch správních pokut u malých obcí a jejich příspěvkových organizací. Ale jenom tam a jenom snížení. Já jsem si říkal, musíme to posunout dál. Když jsem nad tím dumal a připravoval jsem nějaký pozměňovák, tak v ten moment mi volal kolega Jaroslav Větrovský z ANO a vlastně takhle na dálku jsme se dávali dohromady s úplně stejnou myšlenkou. A já jsem strašně rád, když se to nepodařilo, snad se to teď podaří, když nebylo dost hlasů, aby to bylo zahrnuto do pozměňovacích návrhů, tak kolegovi Větrovskému se to podařilo ve výboru hospodářském snad téměř jednomyslně až jeden hlas toto udělat.

Jsou to ty body 11, 12, 13 a 14 v pozměňovacích návrzích týkající se § 61, 62 hospodářského výboru. A vyzývám nás všechny, podpořme to. Proboha, proč se musíme, jak to říkal kolega Horník, my se fakt zničíme sami. Upokutujeme se. Já už to ani nevyslovím. Navzájem si budeme dávat pokuty jako šílení za všechno. Vezměte si, kolik už různých organizací se chtělo přiživit na tom, že nám hrozí výhružnými dopisy. Objednejte si nás, jinak budete zničeni, my vám pomůžeme atd. Jaká je to zase dojná kráva pro další. A byl bych strašně rád, pokud se podaří v Senátu schválit takovéto pozměňovací návrhy, aby to pak vláda, až se vrátí do sněmovny, podpořila. Proboha! Nebuďme byrokratičtější, než jsou v tom Bruselu. Udělejme něco pro něco. Ano, beru i námitky -a co soukromé subjekty. Tam to neumožňuje to nařízení EU, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, pokud budou osvobozeny veřejné subjekty, tak to logicky i ponese omezování výše sankcí u subjektů soukromých.

Děkuji za pozornost.

K GDPR
Tagy:            

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *