zsz

Návrh zákona reagoval na naše vítězství u Ústavního soudu z března 2020, o kterém pojednává článek „Majetkový  striptýz končí„, kdy Ústavní soud označil možnost anonymního prohlížení majetkových přiznání za protiústavní. Protože Ústavní soud nemůže měnit, ale jen rušit zákony či jeho části, zaúkoloval současně Parlament, aby umožnil nahlížení NEanonymní (na žádost). Minulá Sněmovna však nekonala a tak do Senátu doputoval návrh novely zákona, který plní úkol od Ústavního soudu až nyní. Ve svém vystoupení tuto historii rekapituluji. Video zde.

K zákonu o střetu zájmů