Ke službě v zahraničním vojsku – existuje dobrý zákon o možnosti služby v zahraniční armádě a nelze ho proto nahrazovat dopředu udělenou abolicí. Ta je v rozporu s Ústavou, neboť abolici lze sice udělovat před začátkem trestního řízení, ale ne před spácháním samotného trestního činu. Více v záznamu vystoupení zde.

abolice

Stenozáznam:

Vážený pane předkladateli, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Dle mého názoru v současné době zákon řeší solidní cestou, jak lze sloužit v ozbrojených silách cizího státu. Zájemce podá žádost na ministerstvo obrany, ministerstvo obrany to projedná s ministerstvem vnitra a ministerstvem zahraničí a své stanovisko dá prezidentu republiky. Ten když dá souhlas, je služba v ozbrojených silách povolena, nejedná se o žádný trestný čin. Namísto toho vznikl postup, který tedy podle mého názoru je vadný hned ze dvou hledisek, a sice, že pan prezident se souhlasem pana premiéra vyhlásil abolici pro všechny trestné činy, které vzniknou spácháním vstupem cizích vojsk, ukrajinských vojsk, takže budou abolizovány všechny tyto trestné činy. Podle mě je to špatně hned nadvakrát, za prvé z toho důvodu, že se tady ztrácí jakákoli kontrola nad tím, kdo to těch vojsk vstoupí. I do české armády se samozřejmě může vstoupit za nějakých podmínek a ne každý, tak to je ta první vada. A pak je tady druhá, která je podle mě ještě zásadnější, přesto se o tom nikdy nemluvilo. Podle mého názoru tento postup je v rozporu s Ústavou, protože podle Ústavy prezident s kontrasignací tedy premiéra může udělovat abolici sice před zahájením trestního stíhání, ale ne před spácháním samotného trestného činu. To prostě není možné, to si odporuje. Představte si, kdyby prezident takhle vyhlásil abolici dopředu pro všechny pachatele dopravních přestupků. To pak by do budoucna mohl každý dělat, co by chtěl. Nebo kdyby se vyhlásila takhle abolice dopředu pro všechny zloděje v obchodech. To přece není možné. Podle mého názoru tedy to bylo ústavně v nepořádku a v rozporu s Ústavou. A bylo by na čase, aby se přistoupilo do toho řešení, které stanovuje zákon. Důvody, proč by tomu tak nebylo, že by to bylo moc práce pro ministerstva, že žádostí bylo hodně, bylo jich 100 nebo několik set, tak jsem nevěřil vlastním očím. Bylo by moc práce, zrušme předpoklady pro stavby podle stavebního zákona atd., když je to moc práce. Ne. Prostě zákon to nějak stanovuje, tak se mělo postupovat. A protože ten postup je v zákoně stanoven dobře, proto já nebudu hlasovat pro senátní návrh kolegy Lásky, přestože oceňuji jeho snahu, protože si myslím, že lze postupovat podle toho zákona, jak platí. Ale musí se postupovat podle zákona a ne ústavně vyhlašovat abolici komukoli dopředu. Děkuji za pozornost. 

Ke službě v zahraničním vojsku
Tagy: