ku_milosti
Komise pro Ústavu se zabývala možnými právními kroky vůči sporným prezidentským milostem. Závěry byly naprosto jednoznačné – český právní řád nenabízí právní instrument, kterým by bylo možné již udělenou milost prezidenta republiky právně napadnout.
Členové komise chápou rozhořčení občanů nad tím, že v případě udělení milosti řediteli Lesní správy Lány došlo k naprosto zjevnému zneužití ústavy. Ta ale nepředpokládá, že prezident republiky ji bude zneužívat a zároveň má za to, že prezidentem republiky bude jeden z nejlepších z nás.
Záznam celého dnešního brífinku je zde.
Usnesení komise je zde.
Komise pro Ústavu a milost prezidenta
Tagy: