Anna Chytilová a Andrea Hýblová z Dolní Oldříše (část Bulovky) mě navštívily v mé liberecké senátní kanceláři ve věci tamní komunikace, která je v neutěšeném stavu. Místní a starostka Bulovky paní Romana Šidlová usilují o její rekonstrukci již řadu let. Paní starostka se obrátila i na mě a tak jsem se k tomu usilování přidal. Nyní je již vše na dobré cestě a já jsem velmi rád předal paní Chytilové a paní Hýblové zprávu od náměstka hejtmana Jana Svitáka, že kompletní oprava silnice III/2914 Arnoltice – Bulovka – Dolní Oldříš se realizuje ještě letos.

f1

Komunikace do Oldříše a návštěva tamních občanek