Komise pro dohled na veřejnými prostředky, jejímž jsem členem, se v úterý 21. května 2024 zabývala mj. i velmi kritickou zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu. Kritika se týkala také dotací, kde se NKÚ vyjádřil takto: „…i přes některé snahy se dotační systém zásadním způsobem nezměnil. Stále je zatížen formalismem bez důrazu na to, aby dotace směřovaly tam, kde mohou skutečně a smysluplně pomoci. Nadále tedy mluvíme o administrativně náročném, nepřehledném a neřiditelném systému, který je složitý nejen pro stát, ale i pro samotné příjemce dotací.“ S tímto hodnocením – na základě bohatých zkušeností – musím bohužel plně souhlasit.

l5 l6 l4 l3 l2 l1

Kritická zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu