Do liniových staveb byla zahrnuta velmi potřebná stavba horkovodu Dukovany – Brno. Nicméně dle senátní legislativy se tak děje v rozporu se zákonem (ze zákona nemá a nemůže mít status veřejné prospěšné stavby, což je zákonná podmínka pro zařazení mezi liniové stavby). Politická vůle nad touto „maličkatou vadou“ zvítězila a zákon byl schválen. Je to tak správné? Já osobně kvůli této vadě pro návrh zákona nehlasoval (video zde).

linie

Stenozáznam:

„Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, ústavně-právní výbor velkou většinou doporučuje Senátu projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Nicméně neodpustím si dvě poznámky, které zazněly i na půdě ústavně-právního výboru. Jak tady říkal pan navrhovatel, ta věc hoří. Kvůli tomu byla také projednávána ve sněmovně podle devadesátky v jednom čtení. Až na to, že se tam ten návrh zákona půl roku válel. Od 21. září 2022 do 7. března 2023. A pak druhá poznámka, ta zásadnější, která také padla na právním výboru. Já vám přečtu legislativní připomínku naší senátní legislativy. S tím, že u ní jsou ještě tři odkazy na paragrafy zákona. Cituji: „Zásadní se jeví to, že pro stavbu v oblasti teplárenství rozvodné tepelné zařízení není deklarován veřejný zájem. Tedy takový typ stavby nemá status veřejně prospěšné stavby. Proto nelze dukovanský napaječ subsumovat pod veřejně prospěšné stavby energetické infrastruktury. V teplárenství je deklarován veřejný zájem pouze pro stavbu soustavy zásobování soustavy tepelnou energií.“

Nicméně většinově tedy rozhodl ústavně-právní výbor, upřednostnil potřebu této stavby, samotnou pravdivost té zásadní připomínky legislativy nikdo nerozporoval. Podle mě z toho vyplývá ta věc, že de facto, když to bude schváleno, tak to je v rozporu se zákonem, ale jako říkám – většinově bylo tedy jasnou většinou schválen na ústavně-právním výboru návrh na schválení projednávaného návrhu zákona. Děkuji.“

Liniové stavby