Liniový zákon (speciální povolování významných nadregionálních staveb) byl zpracován stejně neblaze, jako mnoho dalších zákonů. Obsahově jakž takž v pořádku, ale legislativní proces ve sněmovně, který znásilňoval ústavní postupy, byl naprosto otřesný. Komplexní pozměňovací návrh, který přidal 80 % textu, neprošel řádným připomínkovacím procesem, mění sedmnáct i nesouvisejících zákonů, přílepek vedle přílepku atd. Tak jsem se to pokusil srovnat s krasobruslením. Ministrovi Kupkovi ale záleží jen na obsahu a proces Ústava Neústava je mu lhostejný. Video zde.

a7

Stenozáznam: „Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já už jsem se tady dnes dvakrát rozčiloval kvůli způsobu legislativního přijetí zákonů ve sněmovně. Tak jsem se rozhodl, že teď, i když jsem nechtěl vystoupit, tak že vystoupím ještě jednou a pokusím se to vzít trochu z nadhledu. Dospěl jsem k tomu, že by možná bylo nejlepší, kdyby Senát rozhodoval, jako je to v krasobruslení. Technické provedení a umělecký dojem. Technické provedení coby samotný obsah zákonů. A umělecký dojem coby legislativní čistota způsobu přijímání a všeho dokola. To znamená za technické provedení, to by šlo. Ale umělecký dojem katastrofa. Technické provedení 5,4. Já tedy znám jen to staré bodování. Umělecký bojem 1,3. Děkuji.“

Ministr dopravy ČR Martin Kupka:  Já musím navázat na pana senátora Canova. A děkuji za to hodnocení, protože já jsem pořád přesvědčen o tom, že i v době postfaktické je obsah věcí nejpodstatnější, byť samozřejmě na uměleckém dojmu záleží a doufám, že krasobruslařský výkon nakonec ve výsledku prospěje k tomu, abychom se opravdu vypořádali s jedním z největších problémů povolování staveb. Je opakovaně prokázáno na mezinárodních srovnáních, že legislativu, kterou máme v ČR, můžeme reálně vinit ze zdržení celé řady klíčových projektů a procesů, které ta země potřebuje. A jsem rád, že pokud se podaří zákon schválit, tak pro nejvýznamnější stavby budeme mít opravdu řešení a budeme mít reálně šanci jejich povolování zrychlit. Závěrem bych vám chtěl všem moc poděkovat za pozornost, kterou jste zákonu věnovali. Jsem přesvědčen o tom, že si ji zaslouží a že ho opravdu potřebujeme. Díky moc.“

Liniový zákon a krasobruslení