Byl schválen můj návrh (který převzal Hospodářský výbor) na navýšení limitů veřejných zakázek malého rozsahu o 50 % (ze 2 na 3 a u stavebních prací ze 6 na 9 milionů). Ze 75 přítomných senátorů bylo 57 pro, 2 proti a 16 se zdrželo hlasování.  Odpovídá to inflaci za posledních deset let (+50 %) a ani to nedosahuje navýšení cen stavebních materiálů za stejné období dle URS  (+90 %). Toto řešení oficiálně podporovali  všichni hejtmani (včetně našeho Martina Půty) (zde) a také Svaz měst a obcí ČR (video zde).
50_procent
Stenozáznam:

„Vážený pane ministře, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já podporuji pozměňovací návrh hospodářského výboru o navýšení o 50 %. Vystupuji vlastně proto, abych se ohradil proti tomu, že různé organizace, kde lidé pomalu vystupují s tím, že to je prokorupční opatření atd. Ono totiž působí taky něco u nás jako inflace. A za těch 10 let od roku 2014, teď to je 9, za chvíli to bude 10, ta inflace tady nějak působila. A když se započítá i ten letošní rok, tak to činí právě těch 50 %.

Co se týče cen stavebního materiálu, tak tady mám graf jenom od roku 2021, jak ty ceny šly nahoru o 40 %.

Co se týká oficiálních cen ÚRS od roku 2014, tak to navýšení stavebních materiálů do pololetí roku 2022, to znamená před rokem, činí 72,4 %.

Když se k tomu započítá i ten rok, což už od té doby uběhl, víte, jaká to je informace, tak už to bude činit… No, k 90 %.

Za této situace je vyrovnání těch podmínek té inflaci, podle mého názoru, zcela objektivní a správné řešení. Nevím, jestli ti všichni, co předkládají to, jak by se to mělo navyšovat, jestli by třeba chtěli, aby jejich platy nebo odměny, včetně těch odměňovacích, se vrátily taky na úroveň roku 2014. Tady to prostě nějak působí. A zdůrazňuji, to taky, že to navýšení podpořila Asociace krajů České republiky. Všichni přítomní hejtmani – jak jsem zjišťoval, 13 jich tam bylo – všichni se jednomyslně podepsali pod návrh Asociace krajů, v čele tedy s hejtmanem, doktorem Martinem Kubou, aby k tomu navýšení ze 2 na 3 miliony a ze 6 na 9 milionů ústavních zakázek došlo. Učinili tak už v lednu 2023.

A dokonce již v říjnu 2022 se pro navýšení těch limitů postavil Svaz měst a obcí. Takže ještě jednou za sebe doporučuji navýšení těch limitů schválit. Děkuji.“

Navýšení limitů malých zakázek – schváleno