upv
Ústavně-právní výbor Senátu PČR o jeden hlas schválil můj návrh na schválení novely tzv. 106, která nově umožňuje odmítat šikanózní žádosti o informace, kde cílem není informace, ale zahlceni či „buzerace“. Každý starosta, který měl to štěstí, ví, o čem mluvím. Definitivně rozhodne plénum Senátu.
Dodatek: Jedná se o bod č. 24 v senátním tisku č. 284 zde.
Novela stošestky