O Michaelu Canovovi 2022

Starostové pro Liberecký kraj jsou přesvědčeni, že Michael Canov v Senátu nezklamal a proto ho jednomyslně v tajných volbách zvolili opět za svého kandidáta.

Starostové pro Liberecký kraj jsou rádi, že se Michael Canov během svého působení v Senátu úspěšně podílel na řadě zákonů a že dostál své pověsti a uspěl opakovaně i u Ústavního soudu. Proto jsou Starostové pro Liberecký kraj přesvědčeni, že by Michael Canov měl uspět i v senátních volbách 2022.

Starostové pro Liberecký kraj 2022

 

O Michaelu Canovovi 2016

Michael Canov se zajímá o politické dění prakticky celý svůj dospělý život. Od shromáždění na Škroupově náměstí v Praze na den lidských práv v roce 1988 aktivně. Po listopadové revoluci 1989 se stal zakládajícím členem Občanského fora v Chrastavě, kde se stal roku 1994 neuvolněným místostarostou a po osmi letech starostou, kterým je dosud. V roce 2012 se stal krajským zastupitelem. Michael Canov byl čtyři roky členem Unie Svobody a tutéž dobu ODS. V roce 2008 se spolupodílel na vzniku hnutí Starostové pro Liberecký kraj, kde působí dodnes jako první místopředseda.

Michael Canov současně působí jako pedagog v Liberci na gymnáziu s aprobací chemie, fyzika a matematika, kterou postupně získal studiem na VŠCHT Pardubice, pedagogickým studiem na VÚIS ČVÚT Praha a rozšiřujícím studiem středoškolského učitelství fyziky a matematiky na MFF UK v Praze. Třicetiletou učitelskou praxi nepřerušilo (byť pochopitelně podstatně redukovalo) ani uvolněné starostování. Je navíc autorem velmi rozsáhlých chemických studijních materiálů, které využívají gymnázia a vysoké školy po celé České republice a které se staly v roce 2009 oficiální součástí českého kulturního dědictví a jsou archivovány Národní knihovnou ČR.

Ač neprávník, stal se Michael Canov proslulý svými úspěchy v právních sporech se státními institucemi, především pak několika vítězstvími nad příslušnými ministerstvy u Ústavního soudu, kde ho proslavil zejména průlomový nález ohledně práv obcí regulovat na svém území hazard. I v těchto dnech řeší několik odborů Ministerstva financí a jeden z výborů Senátu jeho otevřený dopis premiérovi, kde upozorňuje na nezákonný postup v řadě případů zpětného odebírání dotací obcím na základě marginálních a to ještě jen údajných chyb ve výběrových řízeních.

Starostové pro Liberecký kraj jsou přesvědčeni, že jejich kandidát s více než dvacetiletou praxí v komunální politice, kterému bude v době kandidatury 55 let, bude v případě zvolení tou pravou posilou pro horní komoru Parlamentu České republiky.

Starostové pro Liberecký kraj 2016

Zadavatel a zpracovatel  Starostové pro Liberecký kraj