ze

Zpravodajoval jsem návrh zákona O podporovaných zdrojích energie. Pro jeho potřebnost, aby se alespoň snížila současná energetická krize, jsem za Ústavně-právní výbor Senátu doporučil jeho schválení (což se posléze i stalo), nemohl jsem však opomenout nekvalitu jeho právního provedení, na které upozornila i senátní legislativa. Video zde.

O podporovaných zdrojích energie