Jsem pro pozměňovací návrh zákona o důchodovém pojištění podporující členy hasičského záchranného sboru a nebudu se ho vzdávat ze strachu z případného veta pana prezidenta. Pozměňovací návrh byl i přes původní velký odpor pana ministra Mariana Jurečky a celého klubu lidovců přijat. Jsem rád – členové hasičských záchranných sborů si to zaslouží (video zde).

pnh

Stenozáznam:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Pokolikáté tu již slyšíme argumenty obecně k zákonům: Souhlasím se změnou, ale chci, aby to bylo přijato, jak to přišlo z Poslanecké sněmovny, neboť bůh ví, co se pak stane, kdybychom to s tou správnou změnou do sněmovny vrátili.

Principiálně jsem proti takovýmto úvahám. Máme na všechno 30 dní ze zákona. Sněmovna nám nikdy neodsouhlasila tu možnost, o kterou jsme léta žádali, abychom na to měli 60 dní. Máme pouhých 30 dní. Tím časem neplýtváme. Máme právo tisky, o kterých si myslíme, že ty změny jsou dobré, do sněmovny vracet. V tomto volebním obdobím Senátu, připomínám, se ještě do sněmovny nevrátil jeden jediný tisk, přestože například ÚPV, jehož jsem členem, několik vratek s pozměňovacími návrhy nebo dokonce se zamítnutím navrhoval.

Zde opět obavy, co provede pan prezident, a podobně… Jednak já tedy, jak tak registruji, pan prezident mnoho vratek nedělá, je faktem, že mimo rozpočet jich moc nedělá, a pokud je dělá, hlásí je předem. Teď nehlásil předem nic. Navíc tedy pokud je takový zájem o to, aby prošel ten zákon o sociální podpoře, těm, co to potřebují, proč tam byl včleněn ten pozměňovací návrh přímo panem ministrem, který do tohoto zákona pozměňovacím návrhem začlenil to snížení důchodu některým představitelům komunistického režimu, kde v této části je právě obava o veto pana prezidenta. Toto snížení důchodu některým představitelům komunistického režimu mohlo být navrženo v samostatném zákoně nebo být třeba v jiném zákoně, nebo to mohlo být dáno Senátu dříve, aby tento nenavrhoval to gró toho zákona, který je v těchto paragrafech.

Myslím si, že pokud je někdo názoru, že začleníme do zákona ten odchod do důchodu dřívější, aby platil i pro členy hasičského záchranného sboru podniku, je správný, myslím bez těch odečtů do důchodu, měl by hlasovat pro ten pozměňovací návrh, pokud si někdo myslí, že to správné je. Já si to třeba myslím, že to správné je, proto pro tento pozměňovací návrh hlasovat budu. Nebudu mít dopředu stažené gatě před panem prezidentem, jestli udělá nebo neudělá veto. Kdyby se to náhodou stalo a bylo to přijato v lednu, na to už je taky, myslím, nález Ústavního soudu, účinnost by byla automaticky 15 dnů po tom provedení, nabylo by to účinnosti někdy v lednu, pokud by to pak sněmovna přehlasovala, to už by se nedalo nic dělat. Ale znova zdůrazňuji, ty obavy, že by to pan prezident vracel, byly způsobeny tím, že do toho zákona se dostala část pozměňovacím návrhem přímo pana ministra. Pak nás pan ministr upozorňuje na to, co by se stalo, kdybychom to vrátili, že by to mohl pan prezident vetovat. Je tam ten pozměňovací návrh. Je tam. Myslím ten, co byl přijatý v té sněmovně sem. My máme jako Senát právo dávat taky pozměňovací návrhy. Zatím jsme nedali nikdy nic v tomto období, opakuji ještě jednou. Jestli budeme takhle dál pokračovat, tak tu opravdu nemusíme být. Děkuji za pozornost.

Pozměňovací návrh „Pro hasiče“