Proč kandiduji do Senátu?

Práce Senátora je, alespoň dle mých zkušeností, nejen nesmírně zajímavá, ale také důležitá. Vím, že spousta lidí tvrdí, že je Senát zbytečný, že ho kdykoli může Sněmovna Senát přehlasovat. Ano, dovedu si představit, že by v naší zemi byl pouze jednokomorový parlament. Jsem si však jist, že by zákonodárný proces byl sice jednodušší, zato však podstatně méně kvalitní. Týká se to především ústavních zákonů a Ústavy samé. Zde je Senát nepřehlasovatelný a brání unáhleným změnám, které by v jednokomorovém parlamentu mohly přicházet každé 4 roky, kdy se Sněmovna může změnit od základů. To v Senátu není možné (po 2 letech se mění jen 1/3) a tak je Senát vždy tím vyvažujícím elementem.

Je pravdou, že u tzv. obyčejných zákonů může být Senát přehlasován poměrně jednoduše tzv. 101, mě by se také líbilo, kdyby k přehlasování Sněmovnou byla potřebná většina ústavní. I tak se ale v řadě věcí Senátu podaří, že mu při vratce dá Sněmovna za pravdu. Osobně jsem velmi rád, že se to mimo jiné podařilo u kompenzací a RUD pro obce a kraje a také při odstranění pokut u GDPR a napodruhé i u mysliveckého zákona (blíže v sekci Volební program – Bilance 2016–2022). A i v případech, kdy  Sněmovna vratku Senátu přehlasuje, je velmi důležité upozornění na problém a jeho medializace, jako se to stalo u vratky zákona pandemického (více zde).

Práce senátora mě baví. Je nesmírně vzrušující být aktivním činitelem na tvorbě zákonů, setkávat se ze své pozice s lidmi, diskutovat s nimi. Těch 6 let pro mě bylo natolik zajímavých a natolik mě práce v Senátu zaujala, že jsem se rozhodl pokusit se o obhajobu. Zároveň mě velmi posílilo, že jsem byl v tajném hlasování nominován všemi hlasy členů mého hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

Všechny další důvody zůstávají stejné tak, jak jsem je popsal při své motivaci před mými premiérovými senátními volbami před 6 lety. Článek je uveden níže.

Michael Canov – duben 2022 

Proč kandiduji do Senátu?

O politiku se zajímám prakticky celý svůj život. Posledních 21 let působím aktivně v komunální politice 8 let jako místostarosta a 13 let jako starosta města. Při řešení problémů týkajících se mého města, jsem postoupil nesčetně jednání na vyšší úrovni, na ministerstvech, s poslanci a senátory, s představiteli vlády i s prezidentem a logicky se tak zajímal a pronikal ve svých zájmech i do tzv. vyšší politiky a kladl si otázky, které se dotýkají celé naší vlasti.

Již před několika lety jsem se přímo zapojil i do krajské politiky, stal jsem se zastupitelem Libereckého kraje, a i to je pro mě velmi cenná zkušenost.

A tak bych se chtěl po letech strávených v komunální resp. krajské politice přímo zapojit do celostátního dění a stát se senátorem České republiky.

Vím, že jeden senátor není v Senátu všemocný a také vím, že samotný Senát není všemocný. Ale také vím, že především v těch nejdůležitějších a také v krizových okamžicích ty pravomoce nejsou zrovna malé. Vždyť při změně ústavních zákonů je nutný souhlas třípětinové většiny přítomných senátorů. To platí i ohledně ratifikace mezinárodních smluv, kterými by některé pravomoci orgánů České republiky byly přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. A i při změně volebních zákonů je podmínkou souhlas Senátu. Nadpoloviční většiny všech senátorů je potřeba k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. A pokud dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny, což je situace, která nejenže nastala v roce 2013, ale klidně se může kdykoli opakovat, přebírá Senát její kompetence.

Pravda, ohledně „běžných“ zákonů by pravomoce Senátu mohly (a měly) být vyšší. Senát má sice zákonodárnou iniciativu a může vracet zákony Poslanecké sněmovně, ta však Senát může přehlasovat většinou ze všech (i nepřítomných) poslanců. I tak však Senát může být s vrácením zákona (a v minulosti byl) úspěšný. Stačí nejednota či nedocházka ve vládnoucí koalici anebo také síla argumentů (i když to bez záruky). Anebo také končící volební období ve sněmovně, kdy poslanecká sněmovna přehlasovat Senát jednoduše nestihne.

Souhlas Senátu je též podmínkou pro jmenování soudců Ústavního soudu a Senát volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Skupina 17 senátorů též může podat ústavní stížnost na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých předpisů. Třípětinová většina přítomných senátorů též může za podmínky souhlasu Poslanecké sněmovny podat žalobu proti prezidentovi pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Výše popsaná zákonodárná činnost Senátu mě láká, chci se do této činnosti aktivně zapojit. Ale nejen to, chtěl bych pomáhat v rámci možností senátora a autority pozice senátora obcím a jejím občanům pomáhat v řešení jejich problémů. Pomoci jim v jednání s úřady a i lobovat za jejich oprávněné zájmy v rámci platných zákonů.

Proč za volební obvod č. 34 Liberec?

Protože je to přirozené. Volební obvody bohužel nejsou vytvořeny přirozeně v hranicích okresů, ale tak nějak podivně různě, velmi často v rámci různých okresů někde dokonce i v rámci různých krajů. Liberecký okrsek je naštěstí jen v rámci jednoho okresu, ale bohužel jen v jeho části, kam nespadá Chrastava. Ale to nic nemění na tom, že je to pro mě ten správný volební okrsek. Chrastava s krajským městem přímo sousedí, do jeho centra je to z Chrastavy pár minut. V Liberci jsem pracovně jako starosta téměř denně, často jako krajský zastupitel a samozřejmě pravidelně a často jako pedagog, kde i jako místostarosta a starosta paralelně vyučuji na gymnáziu, byť po dobu starostování v silně omezeném režimu. Celým Libereckým obvodem se zabývám pochopitelně v práci v Zastupitelstvu Libereckého kraje. Znám problémy, s kterými se dlouhodobě potýká Frýdlantsko, nejsou mě vzdálené problémy, s kterými se potýkají na druhé straně od Liberce na Hodkovicku a Českodubsku. Jako senátor se chci věnovat problémům všech 42 měst a obcí v obvodu.

Michael Canov – září 2014

Zadavatel a zpracovatel Starostové pro Liberecký kraj