Sláva, hurá!!! Za novelou zákona o obcích stojí velký úspěch 24 senátorů u Ústavního soudu České republiky, které jsem měl tu čest zastupovat. Uspěli jsme s argumentem, že vláda určuje odměny zastupitelům obcí a krajů v rozporu s Ústavou. Vláda totiž občas, naposledy na sklonku let 2020 a 2021, samosprávy ignorovala. Senát návrh zákona téměř jednomyslně schválil, a zastupitelé se tak konečně dočkají zasloužené odměny dle zákona. Video zde.

a8

Stenozáznam: „Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Za novelou tohoto zákona, jejím gró, stojí jeden z největších úspěchů Senátu v poslední době. Desítky let byli vystaveni zastupitelé obcí a zastupitelé krajů libovůli vlády. Jestli vláda nějak upraví tabulkové platy, které předtím určovala svým nařízením. Ne vždy se tomu tak stalo. Vrchol asi nastal na koncích roku 2020 a 2021, kdy na příští rok se vláda na představitele samospráv lidově řečeno vykašlala.

Na základě této skutečnosti jsme se zamysleli nad tím, jak to funguje, a dospěli jsme k tomu, že celý ten systém je protiústavní, že vláda v rozporu s ústavou určuje odměny samosprávám, přestože ty si je platí ze svých vlastních rozpočtů. A tak podala skupina senátorů ústavní stížnost. Bylo to v srpnu roku 2022, v loňském roce. Tuto ústavní stížnost podalo 24 senátorů: Jiří Vosecký, Petr Štěpánek, Jan Sobotka, Jiří Růžička, Miroslav Plevný, Marek Ošťádal, Pavel Kárník, Václav Chaloupek, Petr Holeček, Hana Žáková, Leopold Sulovský, David Smoljak, Zbyněk Linhart, Karel Zitterbart, Helena Pešatová, Ivo Trešl, Lumír Aschenbrenner, Pavel Karpíšek, Tomáš Třetina, Jitka Chalánková, Jaroslav Zeman, Jaroslav Větrovský a Miroslav Adámek.

Tato ústavní stížnost, tento podnět byl úspěšný. V květnu letošního roku rozhodl Ústavní soud tak, že skutečně nemá vláda právo určovat odměny členů zastupitelstev, a zrušil tam příslušné pasáže, s tím, že vyzval zákonodárné sbory, aby do konce roku přijaly řešení, které bude toto řešit. To je právě v novele tohoto zákona.

Čeká na schválení tohoto zákona více než 60 tisíc představitelů samospráv. V případě ovšem, že nenabude tento návrh zákona účinnosti ještě v letošním roce, dojde k tomu, že vlastně budou představitelé samospráv od ledna zcela bez jakýchkoli odměn. Tento stav by měl trvat v tom případě až do pololetí, než bude moct nabýt účinnosti, když se to nestihne, tento zákon.

Pokud by tato situace nastala, rázem se tento úspěch senátorů obrátí proti Senátu jako takovému. Budeme ti nejproklínanější. Více než 60 tisíc představitelů samospráv nenajde slušné slovo, aby ohodnotili to, že jsou bez jakýchkoli odměn.

Proto osobně vyzývám k tomu, abychom tento zákon přijali tak, jak přišel z Poslanecké sněmovny, s tím tedy, že ty dvě odměny, které jsou určeny pro neuvolněné radní v obcích od 600 obyvatel do 3000, což je asi na úrovni 700 obcí, mají tam vyšší hranici, ale je to jenom horní hranice pro neuvolněné zastupitele ve funkci radních. Myslím si, že k něčemu takovému nedojde, že by to někde přepískli, ba naopak, víte, že jsou ty zkušenosti, že někde se u neuvolněných zastupitelů ta horní část nevyužívá ani náhodou, ty jejich odměny jsou ještě podstatně nižší.

To, že by nebyl tento zákon, že by nenabyl účinnosti do konce roku, to nebezpečí je velmi reálné. Ze zákona musí totiž projednat vratku ze Senátu až následující schůze Poslanecké sněmovny. Žádná následující, budoucí schůze Poslanecké sněmovny letos už nebude. Je pravda, že bude zřejmě od 12. prosince probíhat pokračování té stávající schůze, jenže na stávající schůzi je sice možné vratku ze Senátu zařadit, ale můžou to vetovat dva kluby, nebo jen 20 poslanců. Když se tento zákon projednával v Poslanecké sněmovně, proti bylo 57 poslanců z hnutí ANO. Takže se obávám, že by si nenechalo ujít tu možnost, aby tento zákon vetovali v tom smyslu, aby se mohl projednávat ještě nyní. Proto ještě jednou vyzývám všechny, abychom tento zákon schválili tak, jak přišel z Poslanecké sněmovny. Ta náprava pak u neuvolněných radních, jak už říkal pan ministr, to je otázka několika měsíců. Děkuji za pozornost.“

Odkazy:

23. 5. 2023 Vítězství u Ústavního soudu – odměny zastupitelů zde.

14. 5. 2023 ÚS rozhodne – určují vlády odměny zastupitelům v souladu s Ústavou? Zde.

 

Sláva, hurá!!! Zákon o obcích novelizován.