slib
„Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
Dne 2. listopadu 2022  jsem složil do rukou místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky s pravomocemi předsedy Senátu (který v čas slibu neexistoval) Jitky Seitlové senátorský slib. Videozáznam zde.
Slib senátora