b1

Jako zpravodaj Ústavně-právního výboru jsem vystoupil  k ratifikaci smlouvy se Slovenskem o státní hranici.  Ústavně-právní výbor doporučil její ratifikaci. Ve smlouvě se nejedná o jakékoli změně hranic, ale pouze administrativní zjednodušení. Video zde.

Stenozáznam: „Vážený pane ministře a vážený pane předsedají, kolegyně, kolegové, pro ÚPV bylo nejdůležitější ta věc, že touto smlouvou se Slovenskem o státních hranicích nedochází ke změně státní hranice. To bylo to zásadní. Jedná se o administrativní usnadnění. A proto tedy ÚPV jednomyslně doporučuje tuto smlouvu k ratifikaci.“

Odkaz na videozáznam projednávání celého bodu zde.

Smlouva se Slovenskem o státní hranici