Na pozvání polského velvyslance Mateusze Gniazdowského jsem se účastnil 14. května 2024 recepce na oslavu státního svátku Polska – Dne ústavy. Ústava byla schválena 3. května 1791 a regulovala právní řád Polsko-litevské unie.

k5  k4 k3 k2 k1

k11

Státní svátek Polska – Den ústavy 1791