Stavební zákon zaručuje stavební úřady jen na trojkách. Na dvojkách a jedničkách záleží jejich existence jen a pouze na vůli Ministerstvo pro místní rozvoj, které – i kdyby na těchto obcích stavební úřady zachovalo – je bude moci kdykoli zrušit. Pokusil jsem se o to, aby síť stavebních úřadů garantoval zákon. V Ústavně-právním výboru jsem uspěl (zde). Na plénu však byl boj marný a tak se mohou starostové 407 dvojkových a jedničkových obcí začít modlit, aby je ministr nezrušil. Rok co rok (video zde). Předcházející boj i s vypnutým mikrofonem, když mělo být zrušeno 244 SÚ z toho 6 z 8 v mém obvodu je zachycen zde.

sz

Stenozáznam:

Jako zpravodaj ÚPV:  „Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. ÚPV přijal pozměňovací návrh. Ve znění zákona, tak jak došel z Poslanecké sněmovny, jsou zaručeny stavební úřady pouze na trojkových obcích. Na dvojkových a jedničkových obcích je jejich existence závislá výhradně na vůli ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj jednak nemusí žádné nebo jen málo stavebních úřadů na dvojkách či jedničkách do sítě vůbec zařadit, navíc ministerstvo pro místní rozvoj bude moct kdykoli, každý rok, kterýkoli ze stavebních úřadů na dvojkách a na jedničkách ze sítě vyřadit.

V tom pozměňovacím návrhu je tedy to, aby namísto toho, že ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem ty stavební úřady, jak budou, aby byly nahrazeny slovy, aby tam byly stavební úřady, které tuto činnost vykonávaly ke dni 30. června 2023. Dále je tam věta, že se doplňuje, že zrušit obecní úřad, stavební úřad lze pouze na žádost obce, neboť pokud obec nebude splňovat podmínky pro řádný výkon působnosti.

ÚPV tuto změnu považuje za velmi důležitou, neboť zajišťuje stavebním úřadům na dvojkách a na jedničkách nějakou právní jistotu.

Blíže se k tomu vyjádřím v obecné rozpravě.

Celkově tedy ÚPV doporučuje Senátu projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny v příloze. Děkuji za pozornost.“

V diskusi: „Ještě jednou, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Psal se 1. červenec roku 2021. Bylo asi kolem 18. nebo 19. hodiny, kdy proběhl v Senátu za mé působení jeden z nejpůsobivějších momentů v Senátu. Senát jednomyslně všemi 65 hlasy zamítl stavební zákon, který přišel ze sněmovny, kvůli tomu, že ten rušil celou dosavadní síť stavebních úřadů.

Jak jsem říkal, byl to čtvrtek. Bohužel, do sněmovny se vrátil tento zákon hned druhý den, v pátek 2. července, tím pádem po povinné 10denní lhůtě stihla sněmovna ještě před sněmovními prázdninami probrat tuto vratku, horko těžko 103 hlasy ji dokázala, naši vratku, zamítnout. Jsem si jist, že kdyby se ta sněmovní vratka dostala do sněmovny až druhý pracovní den, což bylo po svátcích, 7. července, o prázdninách by to dohromady nedalo ANO, tehdejší vládní strana. Pak už byla poslední schůze ve starém období. Jenže, stalo se. Tak tedy vznikl nový stavební zákon. Prakticky celé předvolební období nebo tu volební kampaň se strany budoucí vládní koalice zaklínají tím, že změní ten stavební zákon a obnoví tu síť stavebních úřadů, že bude zachovaná. Zvláště se v tom angažovala koaliční dvojice Piráti, Starostové. Došlo k volbám, ve volbách zvítězila pětikoalice dohromady, nastal čas naplnit svá slova. Skutečně se začal připravovat zákon, který měl zrušit tu novou síť bez stavebních úřadů, tzn. ten nejvyšší stavební úřad, s tím, co tam bylo, tak to mělo být jinak. Měla se obnovit síť stavebních úřadů. Ale zdaleka ne kompletní. Zdaleka ne kompletní. Nejdříve měla vznikat pouze detašovaná pracoviště při trojkách, pak tedy, když byl odpor, že se část úřadů zachová a část zruší. Byla tam představa, že se zruší 301 úřadů, ještě přes více než 300, asi 20 nebo podobně, nakonec bylo schváleno nebo dojednáno pětikoalicí, že se zruší 244 stavebních úřadů z té sítě. Pamatuji si, že třeba proti tomu velmi razantně protestoval Liberecký kraj svým usnesením a požadavkem, aby byla zachovaná celá síť stavebních úřadů. Přesně tak, jak to Starostové a nezávislí slibovali před volbami.

Pak začala probíhat další jednání, nicméně mezitím k nám přišla jedna novela stavebního zákona, kde když jsem předčítal těch 244 stavebních úřadů, které jsou ke zrušení, tak jsem rozčílil paní předsedající, že poprvé v dějinách byl senátorovi vypnut mikrofon. Nicméně si myslím, že i zásluhou tohoto vystoupení se opravdu začaly dít věci k tomu, aby se stavební úřady v té síti nerušily, aby ta síť byla zachovaná. Dokonce takové řeči šly ze sněmovny. Když byl schválen ve třetím čtení ten zákon ve sněmovně, jásal jsem, protože jsem všude četl, v novinách, vyjádření různých poslanců ze sněmovny, hlavně tedy ze STAN, ale i dalších, o tom, že bude zachovaná kompletně síť stavebních úřadů, že je tím zachována, tak jsem jásal i já osobně, na facebooku atd.

Pak ten návrh zákona doputoval sem. Musím říct, že jsem zůstal úplně zmražený. Není to pravda! Podle toho zákona zůstávají zachovány stavební úřady pouze na trojkách. Existence stavebních úřadů na dvojkách a na jedničkách se vkládá do vůle či libovůle ministerstva, tj. ministra pro místní rozvoj. Jestli to do té vyhlášky zařadí nebo ne. Tímto způsobem se dvojice mohutných lodí, sněmovna a Senát, vzdávají své pravomoci a věnují tu moc, co se týká stavebních úřadů, do rukou pirátské bárky pod vedením svého kapitána, který má tuto pravomoc. Tento zákon dává obrovskou moc tomuto sympatickému muži Ivanu Bartošovi. Ten teď bude mít v moci ne 244, ne 301, ale 407 stavebních úřadů na 407 obcích dvojek a jedniček. Bude záležet na něm, jenom na něm. Možná víte, on sliboval, kolegové to říkali, na ÚPV jsem to taky slyšel, že on dodrží slovo, že všechny ty úřady kromě těch, které budou chtít být zrušeny samy, že je zařadí do sítě. Sliboval, že Piráti drží slovo. Ale co vy víte, to se takhle jednou potká Ivan s Vítkem. Ivan povídá Vítkovi: Ty mně poslance, já tobě stavební úřady. A tak dále. A bude vymalováno. Teď ale trochu vážněji…

Já také chci věřit panu ministrovi, že ty stavební úřady zařadí do té sítě, jak to slibuje. Ale nemusí. Nemusí, záleží to opravdu jenom na něm. Ale co hůř, i kdyby tak učinil, do budoucna každý rok bude moci ministr pro místní rozvoj kdykoli ty stavební úřady zrušit. Už se nikdo neubrání, nebude mít na to sílu. Argumentace matrikami nevychází. Je to pět let, bylo to v roce 2018, kdy se najednou ministr Metnar rozhodl, že zruší třetinu matrik. Nakonec to neučinil, asi proto, že šel do demise, tak se na to s prominutím vykašlal. Díky bohu! Ale argument matrikami nezní tak, že když to u matrik tak nějak drží, tak tak hodíte stavební úřady. Spíš naopak. I matriky by měly být, jejich zachování, dané v zákoně. Proto si myslím, že by bylo výborné ten pozměňovací návrh ÚPV přijmout.

Víte, že ještě potom na našem společném emailu jsem se trošku špičkoval s váženým kolegou Zdeňkem Nytrou o tom, jestli ten pozměňovací návrh je dobře. Jsem si jist, že je dobře. Je dobře, je aplikovatelný. Kdybych řekl, že není sedm divů světa, ale je osm, Zdeněk Nytra by hlasoval pro ten pozměňující návrh, slibuji, že ho navrhnu čestným členem ÚPV.

Děkuji za pozornost.“

Stavební zákon – zachování SÚ zaleží jen na MMR