Sytý hladovému nevěří aneb SVČ a DDM v ohrožení

rokos

Byl jsem kontaktován ředitelkou Střediska volného času v Novém Městě pod Smrkem známého pod názvem Roroš (jejich stránky zde) Mgr. Yvetou Svobodovou a na místě seznámen její obavou z ohrožení další existence Středisek volného času a Domů  dětí mládeže v malých městech. A nebyla sama, ty obavy mají prakticky všechna obdobná zařízení v Libereckém kraji.  Za tím vším byla vyhláška MŠMT č. 11/2022 Sb. (zde), která zavádí nový způsob financování za pomoci tzv. unikátní jednotky výkonu (nezohledňuje, když dítě navštěvuje více kroužků). To, co pro velká střediska nemusí znamenat vůbec nic, malá může zlikvidovat.  Před tímto varovaly výsledky analýzy Krajského úřadu Libereckého kraje a poté 15. června 2022 dopis SVČ a DDM ministrovi školství Petrovi Gazdíkovi (zde). Při mé návštěvě v Rorošu již byl ministrem školství Vladimír Balaš, na kterého jsem se obrátil 4. července 2022 s naléhavou žádostí o nápravu já (zde).   Před pár dny 29. července jsem obdržel studenou sprchu. Zamítavá odpověď pana ministra mě (zde) a k tomu připojená zamítavá odpověď všem ředitelům SVČ a DDM prostřednictvím ředitelky DDM Větrník (zde).

V těchto dnech protestuje proti postupu MŠMT  starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Rozeslal médiím dopis (zde), kde v jeho závěru uvádí: „V minulosti se proti této novelizaci ohradil neúspěšně Liberecký kraj. Novému ministrovi školství Balašovi psal senátor Canov. Z jeho odpovědi je zřejmé, že pan ministr nepochopil, co změna financování pro menší SVČ/DDM znamená. Problém asi bude v tom, že někteří ministři nemají sebemenší ponětí, o čem je vzdělávání na menších obcích a městech.“  Vím, že se pan starosta snaží dostat k jednání přímo s panem ministrem.

Já osobně vidím jako poslední možnost pro zásah proti důsledkům předmětné školské vyhlášky (to podtrhuji, nejedná se o žádný zákon, ale o vyhlášku ministerstva, kterou může pan ministr otočením palce zrušit či dát pokyn svým úředníkům pro její přijatelnou změnu), aby po boku odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje vstoupil do věci osobně pan hejtman. O to jeho a vedoucí odboru školství i požádám.

Sytý hladovému nevěří aneb SVČ a DDM v ohrožení