IGI Vratislavice

IGI Vratislavice

Na 103. výročí vzniku státu 28. října 2021 byla slavnostně otevřena nová knihovna a spolkové centrum ve Vratislavicích, které nese název IGI VRATISLAVICE. Pojmenování odkazuje na významného vratislavického rodáka Ignaze Ginzkeye. Jeho obraz je také na skleněné plastice umístěné poblíž