Klouzavý mandát zamítnut

Klouzavý mandát zamítnut

Klouzavý mandát oprávněně zamítnut (ze 71 senátorů pro zamítnutí 52 proti pouhých 7). Dle mého právního názoru se jednalo o legislativní zmetek, neboť tvořil dvě nerovné skupiny zákonodárců ve Sněmovně, poslance a náhradníky (náhradník by se po nástupu do Sněmovny

K distanční výuce ve školách

K distanční výuce ve školách

Ministerstvo školství několik měsíců nutilo tisíce ředitelů a cca 100 tisíc učitelů k nezákonné dálkové výuce. Přitom nedokonalý zákon o jednom paragrafu s několika odstavci, který by to zlegalizoval, mohl pověřený úředník vytvořit za několik hodin. Ministerstvo s ním přišlo